Val av preventivmedel

Basfakta

  • Korrekt information och hjälp med att hitta en passande preventivmetod är av mycket stor betydelse:
    • Val av preventivmetod innebär val av livsstil och är grundläggande för hälsa och välbefinnande
    • Vissa sjukdomar kan förvärras av graviditet1
    • Läkemedel som används vid behandlingen av vissa kroniska sjukdomar är potentiellt teratogena2

Inför insättning av preventivmedel

Preventivmetoder

Val av preventivmedel vid sjukdom eller andra risker

Komplikationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.