Gå direkt till huvudinnehållet

Kvinnlig omskärelse

Senast reviderad:
Sakkunnig:


 • Essén B. Mödravård i ett migrationsperspektiv. Kapitel i lärobok Öppenvårdsobstetrik. Eds Grennert, L, Marsal, K. Liber, 2011.
 • Essén B. Kvinnlig omskärelse. Kapitel i lärobok i Gynekologi [Gyneacology]. Eds. Jansson PO, Landgren BM. Studentlitteratur, 2010.
 • Essén B, Johnsdotter S. Dags att skifta fokus från enbart underliv till hela kvinnoliv. Läkartidningen 2004;101:3003-3006.
 • Johnsdotter S, Moussa K, Aje Carlbom A, Aregai R, Essén B. “Never my daughters”. A qualitative study regarding attitude change towards female genital cutting among Ethiopian and Eritrean families in Sweden. Health Care for Women International 2009;30:114-133.
 • Tamaddon L, Johnsdotter S, Liljestrand J, Essén B. Swedish health care providers’ experience and knowledge of female genital cutting. Health Care for Women International 2006;27(8):709-722.
 • Essén B, Wilken-Jensen C. How to deal with female circumcision as a health issue in the Nordic countries. Acta Obstet Gyn, 2003;82:683-6.
 • Essén B, Johnsdotter S. Female Genital mutilation in the west: Traditional Johnsdotter, S, Essén B. Genital and ethnicity: The politics of genital modifications. Reproductive Health Matters 2010;18(35):29–37
 • Essén B, Bödker B, Sjöberg N-O, Gudmundsson S, Östergren P-O, Langhoff-Roos J. Is there an association between female circumcision and perinatal death? Bulletin of WHO, 2002; 80:5.
 • Esscher A, Haglund B, Högberg U, Essén B. Excess mortality in women of reproductive age from low-income countries: a Swedish national register study. European J of Public Health, 2012; doi: 10.1093/eurpub/cks101.
 • Leye E, Deblonde J, García-Añón J, Johnsdotter S, Kwateng-Kluvitse A, Weil-Curiel L, et al. An analysis of the implementation of laws with regard to female genital mutilation in Europe. Crime Law Soc Change. 2007;47:1-31.
 • Essén B. Malmquist J, Nationalencyklopedin. Könsstympning: http://www.ne.se/lang/könsstympning 
 1. Female genital mutilation. WHO, hämtad 2022-01-13 www.who.int  
 2. Socialstyrelsen. Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete. www.socialstyrelsen.se  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet