Klimakteriet

 • Definition:Klimakteriet omfattar perioden före och efter menopaus (den sista menstruationen).
 • Förekomst:De flesta kvinnor i Sverige får menopaus vid 40–58 års ålder, medianåldern är 52 år.
 • Symtom:Typiska symtom är blödningsrubbningar, värmevallningar, svettningar (framförallt nattliga), sömnstörningar och eventuellt psykiska symtom. Så småningom symtom till följd av atrofi av urogenitala slemhinnor.
 • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara atrofiska urogenitala slemhinnor.
 • Diagnostik:Tilläggsundersökningar är vanligen inte nödvändiga. Hormonanalyser kan ibland vara till hjälp.
 • Behandling:Eventuellt hormonbehandling.

Basfakta

Definition

 • Menopaus:
  • Tidpunkten för den allra sista menstruationen, kan fastställas först ett år efteråt
  • Används också som beteckning av perioden före och efter att menstruationen har upphört
 • Klimakteriet omfattar perioden före och efter menopaus.
 • Klimakteriet delas in i faser:1
  • Premenopaus:
   • Regelbunden menstruation med 3–5 veckors intervall
  • Perimenopaus:
   • Tidig: Mer än 7 dagars avvikelse från tidigare cykel
   • Sen: Frånvaro av menstruation under mer än 60 dagar
  • Menopaus:
   • Sista menstruation (används också som beteckning på hela klimakteriet)
  • Postmenopaus:
   • Tiden efter menopaus

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.