Infertilitet

 • Definition:Avsaknad av befruktning efter ett år med oskyddade samlag.
 • Förekomst:Infertilitet upplevs av 10–15 % av befolkningen i perioder eller permanent.
 • Symtom:Vanligen inga symtom.
 • Kliniska fynd:Vanligen normala kliniska fynd hos kvinnan och mannen.
 • Diagnostik:Tilläggsundersökningar kan vara hormonprover, spermieundersökning och eventuellt bilddiagnostik.
 • Behandling:Behandling riktas mot eventuella underliggande orsaker, eventuellt assisterad befruktning.

Basfakta

Definition

 • Ofrivillig barnlöshet.
 • Infertilitet:
  • Definieras som avsaknad av befruktning efter ett år med oskyddade samlag och regelbundet samliv 1
  • Primär infertilitet innebär att kvinnan aldrig har fått biologiska barn eller har varit gravid
  • Sekundär infertilitet innebär att man tidigare uppnått en graviditet, men inte lyckats igen
 • Infertila par inkluderar de som är sterila (och som aldrig kommer att kunna uppnå en naturlig graviditet) och de som är subfertila (som till sist kommer att kunna bli gravida).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.