Gå direkt till huvudinnehållet

Abort, inducerad

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


  1. Socialstyrelsen. Statistik om aborter 2021. www.socialstyrelsen.se  
  2. SFOG. Inducerad abort. Rapport nr 78. 2018. Hämtad 2018-09-06. www.sfog.se  
  3. Sääv I, Stephansson O, Gemzell-Danielsson K. Early versus delayed insertion of intrauterine contraception after medical abortion - a randomized controlled trial. PLoS One. 2012;7(11):e48948. PMID: 23155432 PubMed  
  4. Hognert H, Kopp Kallner H, Cameron S et al. Immediate versus delayed insertion of an etonogestrel releasing implant at medical abortion-a randomized controlled equivalence trial. Hum Reprod. 2016 Nov;31(11):2484-2490. PMID: 27664217 PubMed  
  5. World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Second edition, ISBN: 978 92 4 154843 4 www.who.int  
  6. Bearak J, Popinchalk A, Alkema L, Sedgh G. Global, regional, and subregional trends in unintended pregnancy and its outcomes from 1990 to 2014: estimates from a Bayesian hierarchical model. Lancet Glob Health. 2018 Apr;6(4):e380-e389. PMID: 29519649 PubMed  
  7. Ganatra B, Gerdts C, Rossier C et al. Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010-14: estimates from a Bayesian hierarchical model. Lancet. 2017 Nov 25;390(10110):2372-2381. PMID: 28964589 PubMed  
  8. Munk-Olsen T, Laursen TM, Pedersen CB, Lidegaard Ø, Mortensen PB. Induced first-trimester abortion and risk of mental disorder. N Engl J Med 2011; 364: 332-9. PubMed  
  • Kristina Gemzell-Danielsson, professor och överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet