Gå direkt till huvudinnehållet

Sexuell dysfunktion hos kvinnor, symtom

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Elsa Lena Ryding, docent och överläkare, Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Specialist på gynekologi och obstetrik, forskar vid Nationalt folkehelseinstitutt i Oslo