Gå direkt till huvudinnehållet

Primär amenorré

Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. Bixo M. Samuelsson E. Allmän gynekologi. Läkemedelsboken. Senast uppdaterad: 2018-03-28. (Hämtad 2021-12-30). lakemedelsboken.se  
 2. Balen A. Higham J. (2007). Reproductive Endocrinology for the MRCOG and Beyond. Plymouth, Storbritannien. RCOG Press. elearning.rcog.org.uk  
 3. Västra Götalandsregionen. Södra Älvsborgssjukhus. Riktlinje. Amenorré. Giltig från: 2020-11-27. (Hämtad 2021-12-30). alfresco-offentlig.vgregion.se  
 4. Pubertetsutveckling. Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes. Publicerad: 2012-05-14. (Hämtad 2021-12-30). endodiab.barnlakarforeningen.se  
 5. Marshall WA, Tanner JM. Variations in patterns of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 1969; 44: 291-303. PubMed  
 6. Norling A, Lindstrand A, Hirschberg AL. Prematur ovariell insufficiens – underdiagnostiserat tillstånd. Läkartidningen. 2020,117:FU7F. lakartidningen.se  
 7. Gasner A, Rehman A. Primary Amenorrhea. StatPearls. Senast uppdaterad: 2021-09-8. (Hämtad 2022-01-02). www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org  
 8. Sophie Gibson, M. E., Fleming, N., Zuijdwijk, C., & Dumont, T. (2020). Where Have the Periods Gone? The Evaluation and Management of Functional Hypothalamic Amenorrhea. Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 12(Suppl 1), 18–27. PMID: 32041389. PubMed  
 9. Vårdgivarguiden. Prolaktinom. Senast reviderad: 2021-03-04 (Hämtad 2022-01-03). vardgivarguiden.se  
 10. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hyperprolaktinemi. Publicerad: 2020-10-02 (Hämtad: 2022-01-02). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 11. Socialstyrelsen. Vård och behandling vid tillstånd som påverkar könsutvecklingen (”DSD”). Publicerad: 2020-04-01. www.socialstyrelsen.se  
 12. Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes. Vårdprogram. CAH —kongenital binjurebarkhyperplasi (adrenogenitalt syndrom, AGS). Senast uppdaterad: 2016-03-11. (Hämtad 2022-01-03). endodiab.barnlakarforeningen.se  
 13. Karolinska Institutet. Gonaddysgenesi. Svensk MeSH (Hämtad 2022-03-01). mesh.kib.ki.se  
 14. Socialstyrelsen. Androgenokänslighetssyndromet. Senast reviderad: 2018-08-31. (Hämtad 2022-01-03). www.socialstyrelsen.se  
 15. Karolinska institutet. Mullers gångar. Svensk MeSH. (Hämtad 2022-01-04). mesh.kib.ki.se  
 16. Committee on Adolescent Health Care (2018). ACOG Committee Opinion No. 728: Müllerian Agenesis: Diagnosis, Management, And Treatment. Obstetrics and gynecology, 131(1), e35–e42. PMID: 29266078 PubMed  
 17. Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. Vulovaginala sjukdomar. rapport nt 71, 2013. www.sfog.se  
 18. Varughese, R., Ryan, F., & Makaya, T. (2021). Fifteen-minute consultation: a structured approach to the child with primary amenorrhea. Archives of disease in childhood. Education and practice edition, 106(1), 18–22. PMID: 32561551. PubMed  
 • Barbro Larson, docent och specialist i gynekologi och obstetrik, Stockholm
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas