Smärta och obehag i vulva

Basfakta

Definition

  • Begreppet vulva åsyftar namnet på de yttre genitalia hos kvinnor.
  • Smärta i vulva kan förorsakas av specifik och identifierbar sjukdom men kan också förekomma som idiopatisk smärta.
  • Kroniskt obehag, smärtor eller brännande känsla i vulva under 3 månader eller längre, utan kliniskt påvisbara fynd kallas vulvodyni.1
  • Besvären kan variera från att vara milda till betydande, och förstärks ofta vid samlag eller andra yttre faktorer som cykling, tamponginsättning, långvarigt sittande, användande av tätt åtsittande kläder.2
  • Man skiljer mellan lokaliserad och generaliserad vulva-dysestesi, vissa kallar det också vestibulodyni.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.