Gå direkt till huvudinnehållet

Muskelknutor (myom) i livmodern

Myom, muskelknutor i livmodern, kan vara orsak till rikliga och smärtsamma menstruationsblödningar.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om myom i livmodern

  • Myom, eller muskelknutor, är godartade tumörer som utgår från glatt muskulatur och bindväv i livmodern (uterus).
  • Symtom som ofta tillskrivs myom är kraftiga menstruationsblödningar och menstruationssmärtor.
  • Orsaken är oklar, men tumörens tillväxthastighet påverkas av hormonerna östrogen, tillväxthormon och progesteron.
  • Diagnosen kan som regel ställas med hjälp av en vanlig gynekologisk undersökning.
  • I de flesta fall är det inte nödvändigt med behandling. Vid besvär kan medicinsk behandling eller operation eller prövas.
  • Myom är godartade och växer vanligtvis mycket långsamt. Myomen går tillbaka efter klimakteriet.

Vad är myom i livmodern?

Myom, eller muskelknutor, är godartade tumörer som utgår från glatt muskulatur och bindväv i livmodern (uterus). Det förekommer ofta flera myom i samma livmoder. Mindre myom ger som regel inga symtom. Ju större myomen är desto högre är risken för att de ska ge besvär.

I en ultraljudsstudie fann man myom hos 4 % av alla kvinnor i åldern 20–30 år, 11–18 % i åldern 30–40 år och 33 % i åldern 40–60 år. 

Symtom och tecken

Symtom som ofta tillskrivs myom är rikliga menstruationsblödningar och menstruationssmärtor. Sällsynta besvär är bäckensmärtor och tryckkänslor. Stora myom kan ge en känsla av uppblåsthet och tyngd i underlivet. Plötsliga smärtor kan uppstå om området i ett myom dör på grund av avsaknad av blodtillförsel (myomnekros).

Orsak

Orsaken är oklar, men tumörens tillväxthastighet påverkas av hormonerna östrogen, tillväxthormon och progesteron . Östrogen och tillväxthormon stimulerar tillväxten av myom och progesteron  hämmar tillväxten. Myom växer så länge kvinnan är fertil och myom har en tendens till att öka i storlek under graviditet. Myom slutar växa och skrumpnar efter hand efter klimakteriet. Användning av hormonbehandling (östrogen) efter klimakteriet kan få myom att växa.

Diagnos

Cirka hälften av myomen upptäcks på rutinkontroll utan att man har haft symtom. Diagnosen kan som regel ställas med hjälp av en vanlig gynekologisk undersökning. Blodprov och cellprov  från livmoderhalsen och eventuellt från insidan av livmoderhålan kan ibland vara motiverat. En säker diagnos kan ställas genom en ultraljudsundersökning.

Behandling

I de flesta fall är det inte nödvändigt med behandling. Om man har kraftiga menstruationssmärtor rekommenderas smärtstillande läkemedel med NSAID.

Om man har besvär med rikliga menstruationer på grund av myom kan medicinsk behandling med tranexamsyra , hormonspiral eller hormonpreparat prövas.

Om man har symtomgivande tryck på andra organ, rikliga menstruationer som leder till blodbrist, infertilitet eller upprepade missfall kan operation vara en lämplig behandling. Vid kirurgi tas antingen hela livmodern eller bara myomen bort. Det är antal och storlek av myomen som i hög grad avgör vilken kirurgisk metod som väljs.

Prognos

Myom är godartade. De växer vanligtvis mycket långsamt, men de kan bli mycket stora, speciellt vid graviditet. Myomen går tillbaka efter klimakteriet. Hos en del växer myomen snabbt och de kan mångdubbla sin storlek på några få år.

Man kan uppleva vissa komplikationer till följd av myomen:

  • Om hela eller delar av ett myom plötsligt dör på grund av avsaknad av blodtillförsel (myomnekros), kan man få smärta och feber.
  • Barnlöshet kan uppstå som en följd av förändringar i livmodern.
  • Hos gravida kan myom leda till missfall, sätesbjudning (barnet ligger med sätet nedåt i livmodern), för tidiga förlossningsvärkar, smärta, svåra förlossningar och blödningar efter förlossningen.

Vill du veta mer?

Illustrationer