Gå direkt till huvudinnehållet

Urinläckage hos kvinnor, symtomguide

Urinläckage är ett vanligt problem bland kvinnor, men alla behöver inte behandling.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är ofrivilligt urinläckage hos kvinnor?

 • Ofrivillig vattenkastning eller urinläckage kallas på fackspråk urininkontinens.
 • Klassificering:
  • Lindrigt – droppläckage en till två gånger per månad
  • Måttligt – droppläckage dagligen
  • Allvarligt – större läckagemängder minst en gång i veckan

Förekomst

 • Varierar med graden av besvär.
 • Svårt att uppskatta hur många kvinnor som besväras. Svenska siffror visar på 20–40 %.

Bedömning av urinläckage hos kvinnor

 • Är ett vanligt problem bland kvinnor, men alla behöver inte behandling.

Vad kan vara orsaken?

De vanligaste orsakerna som kan kräva behandling

 • Ansträngningsinkontinens:
  • Utgör cirka 50 % av alla kvinnor med urinläckage
  • Tillståndet beror på otillräcklig slutningsfunktion i urinröret, antingen till följd av försvagad slutningsmuskel eller försvagad stöttning i blåsbotten, särskilt kring urinröret
  • Födslar kan bidra; östrogenbrist efter övergångsåldern kan försvaga bäckenbotten, nedsjunken livmoder kan förekomma samtidigt som ansträngningsinkontinens
  • Tillståndet kan ge läckage när man hostar, nyser eller gör andra aktiviteter som ökar trycket i magen; det är små mängder urin som läcker
 • Trängningsinkontinens:
  • Utgör 10–15 % av alla kvinnor med urinläckage
  • Orsaken är oftast oklar, men kan uppträda vid urinvägsinfektioner och hos vissa som del av en neurologisk sjukdom
  • Tillståndet ger plötslig och stark känsla av att behöva kissa, som ofta leder till läckage. I de typiska fallen klarar man inte av att avbryta urinstrålen och det tömmer sig en större mängd urin
  • Hos vissa visar tillståndet sig som en stark känsla som förekommer ofta av att behöva kissa, men utan att det uppstår läckage (överaktiv blåsa)
 • Blandinkontinens:
  • Utgör 35–50 % av alla fall, är vanligast hos äldre
  • Är en kombination av typerna ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens
 • Överflödesinkontinens:
  • Läckage vid full blåsa
  • Det "rinner över", droppar jämt och ständigt
  • Diagnosen bekräftas vid undersökning av eventuell kvarvarande urin i blåsan efter vattenkastning (residualurin). Detta görs antingen med ultraljud, så kallad Bladderscan, eller genom att föra in en kateter
 • Överaktiv blåsa:
  • En överaktiv urinblåsa karakteriseras av en stark känsla av att behöva kissa, med eller utan samtidigt urinläckage, oftast med frekventa toalettbesök och behov av att kissa nattetid
 • Urinläckage under graviditeten.

Vad kan man göra själv?

 • Ansträngningsinkontinens:
  • Det är inte visat att minskade dryckesmängder minskar läckageproblemen, så ett normalt vätskeintag rekommenderas
  • Undvik förstoppning
  • Regelbundna toalettbesök med blåstömning vid behov. Det är bra att kissa innan kända ansträngningar som kan ge läckage (såsom dans eller mycket hopp)
  • Övervikt påverkar inkontinensen negativt. Viktminskning rekommenderas. Minskning med 5–10 % hos överviktiga har visat sig kunna halvera graden av läckage
  • Kronisk hosta är ett stort problem. Det är därför viktigt med rökstopp och bra behandling vid astma och bronkit
 • Trängningsinkontinens:
  • Blåsträning: 
   • Börja med en timmes intervall mellan varje toalettbesök, därefter kan längden ökas med 15–30 minuter per vecka upptill att 2–3 timmar intervall är uppnådda
   • Bäckenbottenträning har osäker effekt
 • Minskat vätskeintag:
  • Kan vara aktuellt hos vissa med väldigt stort intag, men som sagt finns det inte visat att minskade dryckesmängder minskar läckageproblem generellt

När ska man söka vård?

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och vid framträdande besvär bör vården kontaktas.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Kommer urinläckaget i samband med hostningar, nysningar, löpning, hopp eller andra aktiviteter?
 • Hur ofta sker läckaget?
  • Läcker några droppar 1–2 gånger per månad
  • Läcker några droppar de flesta dagar
  • Läcker några droppar dagligen
  • Läcker större mängder urin minst en gång per vecka
  • Läcker större mängder urin mer sällan än veckovis
 • Sker läckaget endast vid urinvägsinfektion?
 • Besväras du av plötslig och stark känsla av att behöva kissa som kan leda till att en större mängd urin läcker?
 • Hur länge har problemet med urinläckage varat?
  • Några dagar
  • Cirka en vecka
  • Flera veckor
  • Cirka en månad
  • Flera månader
  • Längre än ett halvår
 • Finns det också besvär med läckage av luft och avföring?
  • Ja, luft
  • Ja, avföring
  • Ja, både luft och avföring
  • Nej
 • Har du svårt att tömma blåsan helt?
 • Möjliga orsaker?
  • Urinläckagen uppstod efter barnafödande
  • Livmodern är nedsjuknken (livmoderprolaps)
  • Använder vätskedrivande mediciner
  • Är överviktig
 • Skapar urinläckagen problem i förhållande till nedanstående situationer?
  • Dagligen
  • På arbetet
  • Social samvaro med andra
  • Sexualitet
 • Är sexuallivet som förr?
  • Ja
  • Nej, det är minskat som följd av urinläckget
  • Nej, det har upphört som följd av urinläckget
  • Nej

Undersökningar

 • Ofta görs en gynekologisk undersökning och undersökning av magen:
  • Ibland bedöms urinläckage genom att den som undersöks får hosta liggandes i gynekologiskt läge
 • Eventuellt undersöks om känseln kring ändtarmen- och vaginalöppningen är normal.
 • Andra prover:
  • Undersökning av urinen
  • Enkla blodprover
 • Man kan bli ombedd att föra en lista över hur ofta man kissar.

Remiss

 • Vid utebliven effekt av behandlingsförsök kan remittering ske, exempelvis till en specialist i gynekologi eller urologi.
 • En remiss skickas också vid misstanke om en annan underliggande sjukdom.