Gå direkt till huvudinnehållet

Orgasmproblem hos kvinnor

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är orgasmproblem?

Orgasm är en känsla av intensiv vällust som påverkar medvetandetillståndet och som åtföljs av muskelsammandragningar och muskelspänningar runt slidan, i livmodern och runt ändtarmsöppningen. Orgasmen medför också att svullnaden, som uppstår i de yttre könsorganen (klitoris, blygdläppar, slida) under sexualakten som en följd av ökad blodtillförsel, går ned.

Orgasmstörning föreligger när du trots stark sexuell upphetsning eller tändning inte uppnår orgasm, när intensiteten av orgasmen är kraftigt minskad eller eventuellt att den är markant fördröjd oavsett typen av sexuell stimulering. Det skiljer mellan primär och sekundär orgasmstörning. Vid primär typ har kvinnan aldrig haft orgasm oavsett vilket sätt hon har blivit stimulerad på.

Vad är förekomsten av orgasmproblem?

Orgasmproblem har visats att vara det näst vanligaste sexuella problemet hos kvinnor (efter nedsatt lust). Studier visar på varierande förekomsttal eftersom definitionerna av orgasmiska problem skiljer sig åt. Medan några studier anger att 4–7 % har orgasmproblem i den allmänna befolkningen, anger andra studier klart högre tal, där uppemot 24 % av kvinnorna uppger att de under en längre tid inte uppnått orgasm. I Sverige anges att 22 % anser sig ha bristande orgasmförmåga, varav mindre än hälften upplever detta som ett problem. Primär orgasmstörning utgör 10–15 % av fallen.

Vad är en normal orgasm?

Orgasm hos kvinnor kan utlösas genom olika typer av erotisk stimulering av könsorganen och andra ställen på kroppen. Klitoris och slidans framvägg är de vanligaste ställena för stimulering, men stimulering av körtlarna runt urinrörsöppningen, bröst, bröstvårtor, venusberget, ändtarmsöppningen samt sexuella fantasier ökar också den sexuella lusten och upphetsningen. Djupa stötar mot livmodertappen kan utlösa orgasm hos en hel kvinnor. Det är okänt om det finns särskilda områden i hjärnan som ansvarar för att utlösa orgasm hos kvinnor.

Kvinnor som vanligtvis uppnår orgasm får orgasm i 50–70 % av fallen och når en tillfredsställande långvarig vällust andra gånger.

Det finns en stor variation av typ och intensitet av stimulering som utlöser orgasm. En sorts orgasm är inte bättre än en annan. Psykosociala faktorer som påverkar orgasm är ålder, utbildning, social klass, religion, personlighet och förhållandet till partnern.

Orsak

Det finns ingen vetenskaplig grund för att hävda att enbart psykosociala faktorer kan skilja mellan kvinnor som uppnår orgasm och kvinnor som inte uppnår orgasm. Prestationsångest antas vara den vanligaste psykologiska orsaken till orgasmproblem. Utbildning och religiösa uppfattningar kan vara faktorer som medverkar till problemet. Alkohol, lugnande och antidepressiva läkemedel är vanliga orsaker till brist på orgasm, fördröjd orgasm eller otillfredsställande orgasm hos både kvinnor och män.

Problem i parförhållandet i form av brist på känslomässig närhet, förlorad sexuell attraktion mellan partnerna, tristess och monotoni i de sexuella aktiviteterna kan försämra kvinnans förmåga att uppnå orgasm.

Sexuell tändning och orgasm, särskilt tillsammans med en partner, kräver en viss grad av sårbarhet, något som för vissa kvinnor är omöjligt, då de inte kan hantera känslor av att förlora kontrollen i allmänhet, och särskilt förlust av kontroll över kroppens reaktioner.

Hämmande psykologiska faktorer inkluderar minnen om tidigare negativa sexuella upplevelser, inklusive utnyttjande, och förväntningar på misslyckat sex baserat på tidigare erfarenheter, till exempel i samband med smärtor under samlag eller sexuella problem hos partnern.

Sjukdomar och skador som behandlad underlivscancer, multipel skleros, diabetisk neuropati och ryggmärgsskada kan skada nervbanorna till bäckenet och leda till orgasmproblem.

Diagnos

Diagnosen ställer du själv. Om du upplever ihållande eller återkommande fördröjning eller avsaknad av orgasm efter en normal fas med sexuell upphetsning, och om detta medför stark frustration eller problem för dig och din partner, föreligger orgasmproblem. Kvinnor som uppnår orgasm genom onani eller vid användning av manuell stimulator, men som inte uppnår orgasm under enbart samlaget, uppfyller inte kriteriet för den här diagnosen.

Ofta är kvinnan för blyg eller för förlägen för att be partnern om den stimulering som fungerar bäst för henne. Det gäller även tidpunkten för och längden av stimuleringen.

Behandling

Det har gjorts försök att behandla orgasmproblem med psykoanalys, sexologisk psykoterapi inklusive kognitiv beteendeterapi och med läkemedel, men det finns endast några få studier som har utvärderat effekten av de här behandlingarna.

Vad du/ni själva kan göra

Kolla dina kunskaper om de sexuella funktionerna, kanske finns det något du har förbisett eller inte känner till. Skaffa en självhjälpsbok.

De flesta kvinnor behöver stimulering av klitoris för att uppnå orgasm. Att se till att det ingår i de sexuella aktiviteterna räcker för många för att uppnå orgasm. Om det även fortsättningsvis är svårt att uppnå orgasm kan egenträning i masturbation när partnern inte är där hjälpa dig att förstå vad som krävs för att uppnå utlösning. Detta kan sedan följas upp med en serie övningar som minskar prestationsångesten och den psykiska pressen och stärker kommunikationen mellan er. Testa fler sexuella aktiviteter för att skapa mer variation, effektiv stimulering och lekfullhet. Gradvis hjälper detta dig att uppnå orgasm tillsammans med din partner.

Det går inte att tvinga fram en orgasm med ren vilja. För ju mer du fokuserar på att vilja uppnå en orgasm, desto svårare kan det vara att uppnå orgasm.

Andra behandlingar

Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att minska oro och främja attitydförändringar och sexuella tankar som ökar förmågan att uppnå orgasm och att bli tillfredsställd. Sexologisk parterapi innehåller övningar som kvinnan och hennes partner kan använda och som rör sig från icke-sexuella till sexuella beröringar.

Om kvinnan kan uppnå orgasm genom onani utan sin partner, ska fokus ligga på kommunikation mellan partnerna, minskning av oro, trygghet, tillit och att försäkra att kvinnan blir adekvat stimulerad av partnern med händer, fingrar eller mun, eller via samlagsställningar som maximerar stimuleringen av klitoris.

Läkemedel?

Det finns få kvalitetsstudier som har utvärderat effekten av läkemedelsbehandling, och det finns inte grund för att hävda att läkemedel kan hjälpa.

Förebyggande åtgärder

Bra utbildning om sexuell stimulering och respons, och sunda attityder gentemot sex verkar begränsa problemet. Principen att ta ansvar för sin egen sexuella njutning är också viktig – du måste lära dig hur du uppnår bästa möjliga sexuella tillfredsställelse. Par som kan kommunicera om eventuella sexuella problem har också störst chans att lösa dem.

Prognos

När njutningen inte längre kommer med sex, kan det upplevas som en plikt snarare än en ömsesidigt tillfredsställande lek och intim upplevelse. Ihållande avsaknad av orgasm leder till att sexlusten avtar och det går längre tid mellan varje sexuellt möte, något som kan skapa frustration och konflikter i ett förhållande.

Hur lyckad behandlingen av orgasmproblemen är när de behandlas av specialister inom sexualterapi varierar betydligt. En positiv prognos är vanligtvis förbunden med att vara ung, känslomässigt frisk och med att ha ett kärleksfullt och hängivet förhållande till partnern. De flesta kan få hjälp att finna en bättre, om än inte perfekt, sexualitet, med eller utan orgasm.

Vill du veta mer?