Gå direkt till huvudinnehållet

Normal sexuell funktion hos kvinnor

Senast uppdaterad: Publicerad:


Traditionellt har kvinnors sexuella gensvar uppfattats som olika faser som alltid följer efter varandra i en bestämd ordning: först måste det finnas en lust till sex, därigenom skapas en sexuell upphetsning, vällusten ökar fram till orgasm och därefter avtar vällusten något långsammare än hos män. Nyare forskning visar att ett sådant strömlinjeformat mönster, där fas följer på fas, långt ifrån alltid föreligger. Kvinnor beskriver överlappande faser av sexuellt gensvar i varierande ordning, och reaktionerna från kropp och huvud blandas.

Att kvinnor har många orsaker till att ta initiativ till eller att gå med på sex tillsammans med sin partner är en viktig observation. Kvinnors sexuella motivation är mycket mer sammansatt än bara närvaro och frånvaro av sexuell lust – att hon tänker eller fantiserar om sex och längtar efter sex mellan de sexuella mötena. En undersökning med 3 300 kvinnor fann att orsakerna till att ha sex var många: för att uttrycka kärlek, för att uppnå vällust, för att partnern önskar det, för att minska stress. På motsvarande vis kan det finnas flera orsaker till att inte vilja ha sex, som brist på intresse, trötthet, fysiska problem hos sig själv eller hos partnern.

Kvinnans sexuella cykel

I början av en sexuell upplevelse kan kvinnan ofta sakna lust till sex. Kvinnans orsaker till att ta initiativet till eller gå med på sex kan innebära en önskan om att visa kärlek, att motta eller dela fysisk njutning, att komma närmare känslomässigt, att tillfredsställa partnern och att öka sitt eget välbefinnande. Motivet kan också vara att det stärker självbilden – att hon känner sig mer attraktiv, feminin, uppskattad, älskad och åtrådd, och att det minskar hennes eventuella oro eller skuldkänslor om att ha för lite sex.

När en kvinna vill bli sexuellt upphetsad och njuta av den sexuella upplevelsen fokuserar hon på sin egen och sin partners sexuella stimulering. Om stimuleringen är som hon önskar, paret har tillräckligt med tid och hon klarar av att hålla sig fokuserad uppstår sexuell upphetsning. Både typen av stimulering, tiden som behövs och det erotiska och personliga förhållandet mellan de två personerna kan variera mycket. Kontinuerlig stimulering leder till sexuell upphetsning och vällust, och blir efter hand mer intensiv och utlöser en önskan om sex. Sexuell lust som i utgångsläget kanske var frånvarande, finns nu där. Sexuell tillfredsställelse, med eller utan orgasm, uppstår när stimuleringen fortgår tillräckligt länge och kvinnan klarar av att hålla sig fokuserad, njuter av känslan av sexuell upphetsning och saknar varje negativ påverkan, till exempel smärta.

Spontan sexuell lust

Hos vissa kvinnor uppstår en önskan om sex spontant, av sig själv. Det ger sexuell upphetsning och ökad entusiasm för att ge och motta sexuella stimuli. Denna typ av lust kan variera betydligt mellan kvinnor och hos den enskilda kvinnan, och den kan vara knuten till menstruationscykeln. Dessa upplevelser av spontan sexuell lust avtar med åren och med längden på förhållandet, men kan oavsett ålder öka i ett nytt parförhållande.

Brist på lust?

Tidigare menade experterna att kvinnans sexuella gensvar alltid började med sexuell lust, sexuella tankar och fantasier, och att frånvaro av dessa var uttryck för att det förelåg en störning. En stor undersökning av kvinnor mellan 18 och 59 år fann att den vanligaste sexuella störningen var liten eller bristande lust på sex, något som förelåg hos cirka en av tre kvinnor och som varierade lite med åldern. Liknande fynd har gjorts i andra undersökningar. Låg lust eller avsaknad av lust är den vanligaste orsaken till att kvinnor söker sexologisk hjälp. Ref: Levin et al. Sex i Sverige 1998.) Det är oklart hur många av dessa kvinnor som endast rapporterar låg eller bristande spontant uppkommen sexuell lust, men som upplever att lust utlöses under sexuell aktivitet och har bra sex.

Bristande svullnad av könsorganen?

Hos män syns ett tydligt samband mellan sexuell upphetsning och svullnad av penis (erektion). Liknande starka samband finns inte hos kvinnor. Till skillnad från hos män påverkas sexuell upphetsning hos kvinnor mycket mer av tankar och känslor som utlöses av sexuell upphetsning. Frånvaro av förstorad klitoris, svullna blygdläppar och ökad fuktighet i slidan betyder därför inte nödvändigtvis att kvinnan inte är upphetsad och inte har lust till sex.

Vill du veta mer?