Gå direkt till huvudinnehållet

Menstruationssmärtor – sekundär dysmenorré

Faktagranskad av: Anna Nager, medicine doktor och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är dysmenorré?

Smärtsam menstruation kallas även dysmenorré. När besvären uppstår strax efter puberteten och inte beror på någon bakomliggande sjukdom, kallas det primär dysmenorré. Se eget dokument som enbart handlar om primär dysmenorré. 

Tillståndet kallas sekundär dysmenorré när besvären uppträder hos någon som tidigare har haft smärtfria menstruationer. 

Primär dysmenorré förekommer ofta under en period efter puberteten. Sekundär dysmenorre kan uppträda i vilken ålder som helst.

Ungefär hälften av unga kvinnor som inte har fött barn har besvärliga menstruationssmärtor. 5–10 % är så pass smärtpåverkade att de måste stanna hemma från skolan eller arbetet en eller flera dagar varje månad.

Symtom

Vid primär dysmenorré börjar smärtorna vanligtvis några timmar innan eller samtidigt som menstruationsblödningen startar och varar i 1–2 dagar. Vid sekundär dysmenorré börjar smärtorna vanligen flera timmar eller dagar före blödningen och förbättras ofta när blödningen kommer igång.

Orsak

Primär dysmenorré orsakas av prostaglandiner (hormonliknande ämne) som utsöndras i livmoderslemhinnan. Prostaglandiner kan ge smärtsamma sammandragningar och kramper i livmodermuskulturen. Förhöjda mängder prostaglandiner i livmoderslemhinnan är orsaken till att vissa har starkare menstruationssmärtor än andra.

Vid sekundär dysmenorré finns ofta en bakomliggande orsak.

Vanliga orsaker till sekundär dysmenorré är:

  • Kopparspiral.
  • Endometrios drabbar 5–10 % av kvinnor i fertil ålder och innebär att det finns livmoderslemhinna utanför livmoderhålan. Den kan finnas på äggstockarna, bukhinnan eller i livmoderns muskelvägg och blöder också under menstruationen. Det orsakar ofta smärtor.
  • Muskelknutor i livmodern kan orsaka dysmenorre.
  • Sammanväxningar i bäckenet efter en underlivsinfektion kan ge menstruationssmärtor.
  • Sammanväxningar i livmoderhalsen efter operationer, som till exempel konisation, kan också vara en orsak.

Diagnos

Vid primär dysmenorré hos unga flickor behövs oftast inte några undersökningar. Sjukdomshistorien är typisk och det finns i regel ingen misstanke om bakomliggande sjukdom.

Vid sekundär dysmenorré görs en utredning för att finna möjliga orsaker. Förutom gynekologisk undersökning och ultraljudsundersökning kan det vara aktuellt med till exempel magnetkamera. För att ställa diagnosen endometrios, kan det ibland vara nödvändigt med laparoskopi (titthålskirurgi).

Behandling

Behandlingen vid sekundär dysmenorré styrs av orsaken till smärtorna (se under Orsak).

Lättare besvär vid dysmenorré behandlas med vanliga receptfria smärtstillande mediciner (paracetamol ). Starkare smärtor behandlas med inflammationsdämpande mediciner, så kallad NSAID-preparat, till exempel naproxen  och ibuprofen , som också är receptfria eller ketoprofen , som måste förskrivas av läkare.

Kombinerade p-piller har god effekt vid primär dysmenorré och är särskilt lämpligt om man också har behov av ett preventivmedel. Eventuell spiral ska tas ut om den är misstänkt orsak. Hormonspiral som minskar blödningsmängden kan också minska dysmenorré.

Prognos

Om ingen sjukdom hittas är dysmenorré ofarligt och brukar bli bättre så småningom, med eller utan behandling. Besvären kan dock hålla i sig i flera år. Primär dysmenorré försvinner oftast efter att kvinnan har fått barn.

Vill du veta mer?