Gå direkt till huvudinnehållet

Bartolinit

Bartolinit är en infektion i en av de slemproducerande körtlarna i slidmynningen.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om bartolinit

  • På varsin sida om slidöppningen sitter en bartolinsk körtlel som bildar slem. Infektion i någon av dessa körtlar kallas bartolinit.
  • Typiska symtom är en svullen och öm knöl på sidan om slidöppningen. Ibland finns också feber, trötthet och svullna lymfkörtlar i ljumsken.
  • Ibland beror infektionen på att körtelns öppning täppts till så att slemmet inte kan komma ut och en cysta bildas. Då kan bakterier lättare börja växa till i körteln. Ibland blir det en bakterienfektion i körteln utan att det först bildats en cysta. 
  • Bartolinit behandlas med kirurgi där ett litet snitt läggs i körtelväggen så att vätska och var kan tömmas ut. Om man har återkommande besvär görs ibland en permanent öppning till körteln, så kallad marsupialisering.
  • Prognosen är god, men tillståndet kan ibland återkomma.

Vad är bartolinit?

På varje sida om slidöppningen finns två körtlar strax under slemhinneytan. Dessa körtlar kallas de bartolinska körtlarna. Körtlarna producerar slem som smörjer slidöppningen vid samlag. Den kanal som går från körteln till ytan har sin öppning baktill i slidöppningen.

Om en infektion uppstår i en bartolinsk körtel kallas tillståndet bartolinit. Vanligen drabbas kvinnor i 20–30 årsåldern.

Symtom

Vid infektion uppstår svullnad, smärta och ömhet i körteln. Infektionen kan även ge feber och trötthet. Den infekterade körteln ses som en kula baktill i blygdläppen och den är ofta lätt att känna igen vid en egenundersökning. I vissa fall kan man få svullna lymfkörtlar i ljumsken, vilket kan kännas som små kulor ljumsken på samma sida som den infekterade körteln. Det är ett tecken på att kroppens immunförsvar jobbar hårt med att bekämpa sjukdomen.

I de mest uttalade fallen kan svullnaden bli så stor och smärtsam att man kan ha svårt att gå eller sitta.

Orsak

En bartolinit beror på att bakterier har kommit in i körteln och orsakat en infektion. Normalt är körtelns utlopp öppet så att bakterier kan tömmas ut tillsammans med det normala slemmet. Om denna utförsgång täpps till ansamlas slemmet och en cysta bildas. Denna cysta kan sedan infekteras. Även utan föregående cysta kan en infektion uppstå i körteln som då svullnar upp akut.

Det är inte känt varför dessa utförsgångar täpps till lättare hos vissa kvinnor. Bakterierna kan komma från både slida och tarm och i vissa fall är det en klamydiasmitta som är orsaken. Tidigare var gonorré en vanlig orsak.

Behandling

En bartolinit behandlas genom att läkaren i lokalbedövning lägger ett snitt i körtelväggen så att vätska och var kan tömmas ut. Bara i undantagsfall behöver man antibiotikabehandling.

Om inte körteln öppnas tillräckligt vid ingreppet kan infektionen blossa upp igen. Om man besväras av upprepade infektioner i samma körtel är det vanligt att man erbjuds en operation som varaktigt förebygger återfall. Ingreppet, som kallas marsupialisering, innebär att en permanent öppning åstadkoms. Det är ett relativt enkelt ingrepp, som utförs av gynekolog under lokalbedövning.

Prognos

Prognosen är god, men tillståndet kan återkomma om man inte får adekvat behandling.

Vill du veta mer?