Konisering av livmoderhalsen

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Cellförändringar och cancerrisk

Uterus, bild framifrån

Cellförändringar på livmoderhalsen är inte ovanliga. Ganska ofta är detta självläkande förändringar, men ibland är förändringarna så misstänkta att man befarar att de över tid (flera år) kan utvecklas till cancer i livmoderhalsen. En behandling som ges för att förhindra en sådan utveckling kallas konisering. Genom den här behandlingen tas vävnaden med cellförändringarna bort och risken för att få livmoderhalscancer är därefter mycket liten.

Vad är konisering?

Operationen genomförs oftast under lokalbedövning på gynekologisk mottagning och tar normalt 5–15 minuter. Endast i undantagsfall krävs narkos och bara då behöver man fasta före behandlingen.

En kägelformad liten bit av vävnaden ytterst på livmodertappen tas bort med en liten elektrisk värmeslynga (diatermi) eller laser. I sällsynta fall sätts något stygn efteråt för att förhindra blödning, men de sys med tråd som försvinner av sig själv. Vävnadsbiten tas ut, skickas till undersökning och gynekologen får svar efter cirka två veckor.

Efter operationen

Det är vanligt med en mindre menstruationsliknande blödning efter ingreppet. Vid kraftig blödning (färskt rött blod) bör du kontakta mottagningen där ingreppet gjorts. Sjukskrivning är i regel inte nödvändigt. Smärta efter ingreppet är ovanligt.

Du får tid till kontroll cirka sex månader efter ingreppet. Då tas ett nytt cellprov.

Du kan ta det lite lugnt under två till tre dagar. Ansträngande fysisk aktivitet kan medföra något ökad risk för blödning medan livmodertappen läker. Så länge som du blöder är det naturligt att avstå från samlag och bad. Du kan självfallet duscha. Om du behöver smärtstillande läkemedel passar tabletter av samma typ som används vid menstruationssmärtor (ibuprofen, naproxen med mera) bra.

Den som behandlats för cellförändringar erbjuds särskilda uppföljningskontroller. Behandlande läkare får alltid besked om ingreppet och resultatet av vävnadsprovet. Du ska alltid få besked om provsvar från gynekologen oavsett analysresultat.

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.