Gå direkt till huvudinnehållet

Parkinsons sjukdom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Progressiv och degenerativ sjukdom i hjärnan som bland annat drabbar substantia nigra med gradvis utveckling av symtom på dopaminbrist.
Förekomst:
I Sverige har knappt 16 000 personer diagnosen Parkinsons sjukdom. Risken att insjukna ökar med stigande ålder och förekomsten toppar i åldersgruppen 80–84 år.
Symtom:
Parkinsonism krävs för diagnos och definieras som bradykinesi i kombination med vilotremor och/eller muskelrigiditet.
Kliniska fynd:
Ofta unilateral symtomdebut. Vid bradykinesi ses avtagande amplitud och/eller frekvens vid upprepade rörelser i extremiteten.
Diagnostik:
Diagnos ställs på typisk klinisk bild, tilläggsundersökningar kan göras för att utesluta andra tillstånd.
Behandling:
Levodopa initialt. Efterhand kan tilläggsbehandling med andra läkemedel och avancerade behandlingar (DBS och kontinuerlig infusion av läkemedel i pump) minska motoriska fluktuationer. Fysioterapi, arbetsterapi, rehabiliteringsinsatser och behandlingar för tal- och sväljsvårigheter är viktiga.
 1. Armstrong MJ, Okun MS. Diagnosis and Treatment of Parkinson Disease: A Review. JAMA. 2020 Feb 11;323(6):548-560. doi: 10.1001/jama.2019.22360. PMID: 32044947 PubMed  
 2. Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom, Swedish Movement Disorder Society (SWEMODIS). Hämtad 2023-08-14 www.swemodis.se  
 3. Statistikdatabas för diagnoser. Parkinsons sjukdom, G20. Socialstyrelsen. Hämtad 2023-08-15. sdb.socialstyrelsen.se  
 4. Balestrino R, Schapira AHV. Parkinson disease. Eur J Neurol. 2020 Jan;27(1):27-42. doi: 10.1111/ene.14108. Epub 2019 Nov 27. PMID: 31631455 PubMed  
 5. Braak H, Del Tredici K, Rüb U, de Vos RA, Jansen Steur EN, Braak E. Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease. Neurobiol Aging. 2003 Mar-Apr;24(2):197-211. doi: 10.1016/s0197-4580(02)00065-9. PMID: 12498954 PubMed  
 6. Bergquist F, Johansson A, Dizdar N, Widner H et al. Parkinsons sjukdom – heterogen och komplex i sitt kliniska uttryck - Individuella kombinationer av symtom som ändrar sig över tid kräver behandlingsjusteringar och anpassningar Parkinson's disease - heterogeneous and complex in its clinical presentation. Lakartidningen. 2020 Mar 9;117:FWED. Swedish. PMID: 32154902 PubMed  
 7. Postuma RB, Berg D, Stern M, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease. Mov Disord 2015; 30(12): 1591-601. pmid:26474316 PubMed  
 8. Schrag A, Bohlken J, Dammertz L, et al. Widening the Spectrum of Risk Factors, Comorbidities, and Prodromal Features of Parkinson Disease. JAMA Neurol. Published online November 07, 2022. PMID: 36342675 PubMed  
 9. Erro R, Picillo M, Vitale C, Amboni M, Moccia M, Santangelo G, Pellecchia MT, Barone P. The non-motor side of the honeymoon period of Parkinson's disease and its relationship with quality of life: a 4-year longitudinal study. Eur J Neurol. 2016 Nov;23(11):1673-1679 . pmid:27435448 PubMed  
 10. Egan SJ, Laidlaw K, Starkstein S. Cognitive Behaviour Therapy for Depression and Anxiety in Parkinson's Disease. J Parkinsons Dis 2015; 5(3): 443-51. pmid:26406124 PubMed  
 11. Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom – Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. Hämtad 23-08-14 www.socialstyrelsen.se  
 12. Spindler, AN. Initial pharmacologic treatment of Parkinson disease. UpToDate, last updated: May 19, 2023. www.uptodate.com  
 13. Gazewood JD, Richards DR, Clebak K. Parkinson disease: an update. Am Fam Physician 2013; 87: 267-73. PMID: 23418798 PubMed  
 14. Macleod AD, Taylor KS, Counsell CE. Mortality in Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord. 2014 Nov;29(13):1615-22. doi: 10.1002/mds.25898. Epub 2014 May 13. PMID: 24821648 PubMed  
 15. Hely MA, Reid WG, Adena MA, Halliday GM, Morris JG. The Sydney multicenter study of Parkinson's disease: the inevitability of dementia at 20 years. Mov Disord. 2008 Apr 30;23(6):837-44. doi: 10.1002/mds.21956. PMID: 18307261 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet