Gå direkt till huvudinnehållet

Munhälsa för äldre

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Socialstyrelsen. Prevention i den åldrande munnen. Rapport från konferens 24 - 25 augusti 1998. Stockholm. Socialstyrelsen. 1998;
  2. Ciancio S. Medications: Impact on dental diagnosis and treatment planning. Compendium, continuing education in dentistry. 1998;19 (suppl 1, "Periodontal aspects of systemic health".):46-53.
  3. Cohen DW, Rose LF. The periodontal-medical risk relationship. Compendium, continuing education in dentistry. 1998; 19 (suppl 1, "Periodontal aspects of systemic health."): 11-24.
  • Åke Rundgren, docent och överläkare, Enheten för geriatrik, Göteborgs universitet

Tidigare sakkunniga

  • Ivar B. Mediås, specialist i allmänmedicin, leder for NSAM referansegruppe i geriatri, Sørum legesenter, Sørumsand