Att avstå från behandling

Basfakta

  • En problemställning som kan uppstå idag beror på den moderna läkarvetenskapens möjligheter att upprätthålla livsfunktioner långt utöver vad som är naturligt. Frågan är hur länge man ska/bör fortsätta med sådan aktiv behandling när det inte längre finns något hopp.
  • En tillvaro som hjälplös vårdpatient, kanske med svåra smärtor, är en ovärdig och icke önskvärd situation. Man kommer ofta till en punkt då det rätta är att avstå från aktiv behandling.

När patienten är döende


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.