Gå direkt till huvudinnehållet

Vaskulär demens

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Allmänna kriterier för demens ska vara uppfyllda. Det finns olika uppsättningar av diagnoskriterier. De flesta kräver bilddiagnostisk bekräftelse på cerebrovaskulär sjukdom och tidsmässigt samband mellan stroke och debut av kognitiv svikt.
Förekomst:
I Sverige beräknas cirka 130 000–150 000 personer ha en demenssjukdom. Upp till 50 % av dessa kan utgöras av blanddemens och vaskulär demens.
Symtom
Kognitiv svikt där nedsättningen av de högre kognitiva funktionerna är ojämn med en del funktioner drabbade och andra relativt väl bevarade. Således kan minnet vara ganska påtagligt påverkat medan tänkande, resonerande och informationsbearbetning kanske bara visar en mindre nedgång.
Kliniska fynd:
Kognitiv svikt som visas med kliniska bedömningsinstrument; MMSE i kombination med klocktest, alternativt RUDAS (vid annat modersmål/kulturell bakgrund eller låg utbildning). Eventuellt fokalneurologiska fynd.
Diagnostik:
Bedömning av kognitiv svikt med kliniska bedömningsinstrument (se ovan). Anhörigintervju. Strukturerad utredning av funktions- och aktivitetsförmåga. CT hjärna och blodprover för att utesluta reversibla orsaker till kognitiv svikt. Vid eventuell utvidgad utredning görs neuropsykologiska test och ibland lumbalpunktion och/eller ytterligare bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan.
Behandling:
Huvudsaklig behandling är organiserade stödåtgärder, personcentrerad omvårdnad och multiprofessionellt omhändertagande. Läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare eller memantin kan bli aktuellt vid samtidig Alzheimers sjukdom (blanddemens). Behandling av kardiovaskulära riskfaktorer. Antikoagulantia vid eventuellt förmaksflimmer.
 1. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning (2017). Socialstyrelsen. roi.socialstyrelsen.se  
 2. Bowler JV. Modern concept of vascular cognitive impairment. Br Med Bull 2007; 83: 291-305. pmid:17675645 PubMed  
 3. Seshadri, S, Beiser, A, Kelly-Hayes, M, Kase, CS, Au, R et al. The lifetime risk of stroke: estimates from the Framingham Study. Stroke 2006; 37(2): 345-50. PMID: 16397184 PubMed  
 4. Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012, Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se  
 5. Chui H. Vascular dementia, a new beginning: shifting focus from clinical phenotype to ischemic brain injury. Neurol Clin 2000; 18(4): 951. pmid:11072269 PubMed  
 6. Akiguchi I, Budka H, Shirakashi Y, et al. . MRI features of Binswanger's disease predict prognosis and associated pathology. Ann Clin Transl Neurol 2014 Oct; 1(10): 813-21. pmid:25493272 PubMed  
 7. Jellinger KA, Attems J, et al. Neuropathological evaluation of mixed dementia. J Neurol Sci 2007 Jun; 15;257(1-2): 80-7. pmid:17324442 PubMed  
 8. White L, Petrovitch H, Ross GW, et al. Prevalence of dementia in older Japanese American men in Hawaii: the Honolulu-Asia aging study. JAMA. 1996;276:955-960. PMID 8805729
 9. Tatemichi TK, Desmond DW, Paik M, et al. Clinical determinants of dementia related to stroke. Ann Neurol. 1993;33:568-575. PMID 8498836
 10. Whitmer RA, Gunderson EP, Quesenberry CP, et al. Body mass index in midlife and risk of Alzheimer's disease and vascular dementia. Curr Alzheimer Res. 2007;4:103-109. PMID: 17430231 PubMed  
 11. Skoog I, Lernfelt B, Landahl S, et al. 15-year longitudinal study of blood pressure and dementia. Lancet. 1996;347:1141-1145. PMID 8609748
 12. Pohjasvaara T, Erkinjuntti T, Ylikoski R, et al. Clinical determinants of post stroke dementia. Stroke. 1998;29:75-81. PMID 9445332
 13. Llewellyn DJ, Lang IA, Langa KM, et al. Exposure to second hand smoke and cognitive impairment in non-smokers: national cross sectional study with cotinine measurement. BMJ 2009; 338: b462. BMJ (DOI)  
 14. Yoshitake T, Kiyohara Y, Kato I, et al. Incidence and risk factors of vascular dementia and Alzheimer's disease in a defined elderly Japanese population: the Hisayama study. Neurology. 1995;45:1161-1168. PubMed  
 15. Jönsson A, Mäki-Torkko E. Hörselstatus – riskfaktor och friskfaktor. Lakartidningen.se 2020-09-29 (uppdaterad 2020-10-07) lakartidningen.se  
 16. Bensodiazepiner och risk för demens. Janusinfo, Region Stockholm 2019. janusinfo.se  
 17. Roman GC, Tatemichi TK, Erkinjuntti T et al. (1993) Vascular dementia: diagnostic criteria for research studies. Report of the NINDS-AIREN international workshop. Neurology, 43, 250–260. PMID 8094895
 18. Chui HC, Victoroff JI, Margolin D, Jagust W, Shankle R, Katzman R (1992) Criteria for the diagnosis of ischemic vascular dementia proposed by the State of California Alzheimer’s Disease Diagnostic and Treatment Centers. Neurology, 42, 473–480. PMID 1549205
 19. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013.
 20. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, et al.. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association. Stroke 2011 Sep; 42(9): 2672-713. pmid:21778438 PubMed  
 21. Chen Y, Denny KG, Harvey D, Farias ST, Mungas D, DeCarli C, Beckett L. Progression from normal cognition to mild cognitive impairment in a diverse clinic-based and community-based elderly cohort. Alzheimers Dement. 2017 Apr;13(4):399-405. doi: 10.1016/j.jalz.2016.07.151. Epub 2016 Aug 30. PMID: 27590706 PubMed  
 22. Naqvi RM, Haider S, Tomlinson G, Alibhai S. Cognitive assessments in multicultural populations using the Rowland Universal Dementia Assessment Scale: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2015 Mar 17;187(5):E169-75. PMID: 25691786 PubMed  
 23. SBU. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU, 2012. www.sbu.se  
 24. Birks JS, Grimley Evans J. Rivastigmine for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 10;4:CD001191. PMID: 25858345. PubMed  
 25. The Royal College of Radiologists. Making the best use of a Department of Clinical Radiology. Guidelines for doctors. Fourth edition. London: The Royal College of Radiologists, 1998.
 26. O'Brien JT, Thomas A.. Vascular dementia.. Lancet. 2015; Oct 24;386(10004):: 1698-706. pmid:26595643 PubMed  
 27. Roman GC, Salloway S, Black SE, et al. Randomized, placebo-controlled, clinical trial of donezepil in vascular dementia: differential effects by hippocampal size. Stroke 2010; 41: 1213-21. PMID: 20395618 PubMed  
 28. McShane R, Areosa Sastre A, Minakaran N. Memantine for dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD003154. DOI: 10.1002/14651858.CD003154.pub5. DOI  
 29. Friberg L, Rosenqvist M. Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation. Eur Heart J 2017 . pmid:29077849 PubMed  
 30. Williams PS, Rands G, Orrel M, et al.: Aspirin for vascular dementia. Cochrane Database Syst Rev 2000 (4):CD001296. PMID: 11034710 PubMed  
 31. Schneider LS, Dagerman KS, Insel P. Risk of death with atypical antipsychotic drug treatment for dementia: meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. JAMA 2005; 294: 1934-43.Schneider LS, Tariot PN, Dagerman KS, et al. Effectiveness of atypical antipsychotic drugs in patients with Alzheimer`s disease. N Engl J Med. 2006; 355: 1525-38. PubMed  
 32. Schneider LS, Tariot PN, Dagerman KS, et al. Effectiveness of atypical antipsychotic drugs in patients with Alzheimer`s disease. N Engl J Med. 2006; 355: 1525-38. PubMed  
 33. Bains J, Birks J, Dening T. Antidepressants for treating depression in dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002; 4: CD003944. Cochrane (DOI)  
 34. Nelson JC, Devanand DP. A systematic review and meta-analysis of placebo-controlled antidepressant studies in people with depression and dementia. J Am Geriatr Soc 2011; 59: 577-85.
 35. Banarjee S, Hellier J, Dewey M, et al. Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2011; 378: 403-11. PubMed  
 36. Gray S L, Anderson ML, Dublin S,et al. Cumulative Use of Strong Anticholinergic Medications and Incident Dementia. JAMA Intern Med. 2015;175(3):401-407. PMID: 25621434. PubMed  
 37. Malouf R, Grimley Evans J. Folic acid with or without vitamin B12 for the prevention and treatment of healthy elderly and demented people. Cochrane Database Syst Rev 2008; 8: CD004514. Cochrane (DOI)  
 38. Burckhardt M, Herke M, Wustmann T, et al. Omega-3 fatty acids for the treatment of dementia. Cochrane Database Syst Rev 2016 11;4:CD009002 Cochrane (DOI)  
 39. Sydenham E, Dangour AD, Lim WS. Omega 3 fatty acid for the prevention of cognitive decline and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD005379. DOI: 10.1002/14651858.CD005379.pub3 DOI  
 40. Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom. SBU 2020. www.sbu.se  
 41. Graff MJ, Vernooij-Dassen MJ, Thijssen M et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ 2006; 333: 1196 201. PMID: 17114212 PubMed  
 42. Forbes D, Thiessen EJ, Blake CM, et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 4;12:CD006489.doi: 10.1002/14651858.CD006489.pub3. DOI  
 43. Groot C, Hooghiemstra AM, Raijmakers PG, et al. The effect of physical activity on cognitive function in patients with dementia: A meta-analysis of randomized control trials. Ageing Res Rev. 2016 Jan;25:13-23.
 44. Kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens, SBU 2022 www.sbu.se  
 45. Spector A, Orrell M, Davies S, Woods B. Reality orientation for dementia (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2000. Oxford: Update Sotware. The Cochrane Library  
 46. Dhana K, Franco OH, Ritz EM, et al. Healthy lifestyle and life expectancy with and without Alzheimer’s dementia: population based cohort study. BMJ 2022; 377: e068390. pmid:35418416 PubMed  
 47. Baumgart M, Snyder HM, Carrillo MC, et al. Summary of the evidence on modifiable risk factors for cognitive decline and dementia: A population-based perspective. Alzheimers Dement. 2015. pmid:26045020 PubMed  
 48. Butler M, McCreedy E, Nelson VA et al. Does Cognitive Training Prevent Cognitive Decline?: A Systematic Review. Ann Intern Med. 2018 Jan 2;168(1):63-68.PMID: 29255842 PubMed  
 49. McGuinness B, Craig D, Bullock R, et al. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2016. pmid:26727124 PubMed  
 50. Price JF, Stewart MC, Deary IJ et al. Low dose aspirin and cognitive function in middle aged to elderly adults: randomised controlled trial. BMJ 2008; 337: a1198. PubMed  
 51. Rands G, Orrell M. Aspirin for vascular dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD001296. DOI: 10.1002/14651858.CD001296. Accessed 23 March 2021. www.cochranelibrary.com  
 52. Engedal K. Mortality in the elderly - a 3 year follow-up of an elderly community sample. Int J Geriatr Psychiatry 1996; 11: 467 - 71. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet