Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Basfakta

Definition

  • Tidigare benämningar är neuropsykiatriska symtom vid demens, senil oro, senil konfusion och orostillstånd vid demens.
  • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) är troligen de mest påfrestande symtomen vid demenssjukdom,1-2 och som ofta aktualiserar behov av en plats på särskilt boende.
  • BPSD-syndromet består av icke-kognitiva symtom och inkluderar bland annat apati, agitation, aggressivitet, ångest, hallucinationer (vanligen visuella) och vanföreställningar, samt beteendestörningar i form av motorisk eller verbal hyperaktivitet, nedsatta hämningar och verbala och fysiska aggressioner.
  • Syndromet är oklart avgränsat och omfattar vitt skilda symtom.

Diagnos

Behandling


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.