Gå direkt till huvudinnehållet

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD, är en samlingsbeteckning för icke-kognitiva symtom vid demens som är belastande för individen och andra människor.
Förekomst:
Nästan alla med demens upplever BPSD under sjukdomsförloppet.
Symtom:
Innefattar apati, agitation, ångest, hallucinationer, vanföreställningar, motorisk eller verbal hyperaktivitet, nedsatta hämningar samt verbala och fysiska aggressioner.
Kliniska fynd:
Demens. Eventuellt fynd på bakomliggande organisk orsak till BPSD.
Diagnostik:
Undersökning av möjliga orsaker till BPSD, såsom somatiska (exempelvis smärta, förstoppning, infektion, hunger), läkemedelsinducerade eller miljömässiga.
Behandling:
Åtgärda möjliga somatiska bakomliggande orsaker. Läkemedelsgenomgång. Planera individanpassade åtgärder som följs upp.
 1. Tible OP, Riese F, Savaskan E, von Gunten A. Best practice in the management of behavioural and psychological symptoms of dementia. Ther Adv Neurol Disord 2017 Aug; 10(8): 297-309. pmid:28781611 PubMed  
 2. Läkemedelsbehandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom – BPSD. Läkemedelsverket 2020. Hämtad 2020-08-24 www.lakemedelsverket.se  
 3. Helvik AS, Engedal K, Wu B, et al. Severity of Neuropsychiatric Symptoms in Nursing Home Residents. Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2016 Jan; 19;6(1): 28-42. pmid:26933438 PubMed  
 4. Lichtwarck B, Selbaek G, Kirkevold Ø, et al. TIME - Targeted interdisciplinary model for evaluation and treatment of neuropsychiatric symptoms: protocol for an effectiveness-implementation cluster randomized hybrid trial. BMC Psychiatry 2016 Jul . pmid:27406242 PubMed  
 5. Savva GM, Zaccai J, Matthews FE, et al. Prevalence, correlates and course of behavioural and psychological symptoms of dementia in the population. Br J Psychiatry 2009 Mar; 194(3): 212-9. pmid:19252147 PubMed  
 6. Olin JT, Schneider LS, Katz IR et al. Provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer disease. Am J Geriatr Psychiatry 2002; 10: 125-8. PubMed  
 7. Abraha I, Rimland JM, Trotta FM, et al. Systematic review of systematic reviews of non-pharmacological interventions to treat behavioural disturbances in older patients with dementia. The SENATOR-OnTop series published correction appears in BMJ Open. 2017 Jul 17;7(7):e012759corr1. BMJ Open. 2017;7(3):e012759. Published 2017 Mar 16. PMID: PMID: 28302633 PubMed  
 8. Watt JA, Goodarzi Z, Veroniki AA, et al. Comparative Efficacy of Interventions for Aggressive and Agitated Behaviors in Dementia: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Ann Intern Med 2019; 171: 633-42. pmid:31610547 PubMed  
 9. Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom. SBU 2020. www.sbu.se  
 10. Wang J, Yu JT, Wang HF. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86(1): 101-9. pmid:24876182 PubMed  
 11. d'Angremont E, Begemann MJH, van Laar T, Sommer IEC. Cholinesterase Inhibitors for Treatment of Psychotic Symptoms in Alzheimer Disease and Parkinson Disease: A Meta-analysis. JAMA Neurol. 2023 Aug 1;80(8):813-823. doi: 10.1001/jamaneurol.2023.1835. PMID: 37358841 PubMed  
 12. Lolk A, Gulmann NC. Psykofarmakologisk behandling af psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser ved demens. Ugeskr Læger 2006; 168: 3429-32. PubMed  
 13. Carrier L. Anxiolytics. I: Qizibash N, Schneider LS, Chui H et al, red. Evidence-based dementia practice. Oxford: Blackwell, 2002: 678-82.
 14. Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om demens (magicapp.org)), v3.1. Publisert 17.12.2017. helsedirektoratet.no  
 15. Farlow MR. Prognosis and treatment of dementia with Lewy bodies. UpToDate, last updated Apr 15, 2020. www.uptodate.com  
 16. Ballard C, Margallo-Lana M, Fossey J et al. A 1-year follow-up study of behavioral and psychological symptoms in dementia among people in care environments. J Clin Psychiatry 2001; 62: 631-6. PubMed  
 17. Rayner AV, O'Brien JG, Shoenbachler B. Behavior disorders of dementia: recognition and treatment. Am Fam Physician 2006; 73: 647-52. PubMed  
 18. Chui HC, Lyness SA, Sobel E et al. Extrapyramidal signs and psychiatric symptoms predict faster cognitive decline in Alzheimer's disease. Arch Neurol 1994; 51: 676-81. PubMed  
 19. Vård och omsorg vid demenssjukdom Vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer 2017 Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2017. www.socialstyrelsen.se  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Elisabet Londos, docent och överläkare, Minneskliniken, Skånes universitetssjukhusÅke Rundgren, docent och överläkare, Enheten för geriatrik, Göteborgs universitet
 • Peter D. Jost, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL