Gå direkt till huvudinnehållet

Polyfarmaci hos äldre

Senast reviderad:


 1. Davies LE, Spiers G, Kingston A, Todd A, Adamson J, Hanratty B. Adverse Outcomes of Polypharmacy in Older People: Systematic Review of Reviews. J Am Med Dir Assoc. 2020;21(2):181-187. doi:10.1016/j.jamda.2019.10.022PMID: 31926797 PubMed  
 2. Janusinfo. Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ) 2022-08-29 (hämtad 2022-12-16) janusinfo.se  
 3. Ekerstad N, Cederholm T, Boström AM, et al. Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder Clinical Frailty Scale - a proxy estimate of biological age. Lakartidningen. 2022;119:22040. Published 2022 Nov 8.PMID: 36345801 PubMed  
 4. Wastesson JW, Cedazo Minguez A, Fastbom J, Maioli S, Johnell K. The composition of polypharmacy: A register-based study of Swedes aged 75 years and older. PLoS One. 2018;13(3):e0194892. Published 2018 Mar 29. doi:10.1371/journal.pone.0194892PMID: 29596512 PubMed  
 5. Oscanoa TJ, Lizaraso F, Carvajal A. Hospital admissions due to adverse drug reactions in the elderly. A meta-analysis. Eur J Clin Pharmacol. 2017;73(6):759-770. doi:10.1007/s00228-017-2225-3PMID: 28251277 PubMed  
 6. Socialstyrelsen.Läkemedelsorsakadsjuklighet hos äldre. Kartläggning och förslag till åtgärder. 2014-12-13 (hämtad 2022-12-29)
 7. Mair A, Wilson M, Dreischulte T. Addressing the Challenge of Polypharmacy. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2020;60:661-681. doi:10.1146/annurev-pharmtox-010919-023508PMID: 31589822 PubMed  
 8. Pazan F, Wehling M. Polypharmacy in older adults: a narrative review of definitions, epidemiology and consequences. Eur Geriatr Med. 2021 Jun;12(3):443-452. doi: 10.1007/s41999-021-00479-3. Epub 2021 Mar 10. PMID: 33694123; PMCID: PMC8149355.PMID: 33694123 PubMed  
 9. Williams CM. Using medications appropriately in older adults. Am Fam Physician 2002; 66: 1917-24. PubMed  
 10. Läkemedelsboken. Läkemedelsbehandling hos äldre 2015-08-27 (hämtad 2022-12-29) lakemedelsboken.se  
 11. SBU Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 (hämtad 2022-12-29) cms.medibas.se  
 12. Felker GM, Ellison DH, Mullens W, Cox ZL, Testani JM. Diuretic Therapy for Patients With Heart Failure: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020;75(10):1178-1195. doi:10.1016/j.jacc.2019.12.059PMID: 32164892 PubMed  
 13. Region Värmland. Äldre och läkemedel 2020-01-31 (hämtad 2022-12-29) www.regionvarmland.se  
 14. Eek E, Arenaz Bua B. ABC om Orofaryngeal dysfagi. Lakartidningen. 2021;118:20140. Published 2021 Apr 13.PMID: 33851714 PubMed  
 15. Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre - Socialstyrelsens förslag. December 2018 (hämtad 2022-12-30). www.socialstyrelsen.se  
 16. Läkemedelsboken. Kliniskt farmakologiska principer. 2016-07-11 (hämtad 2022-12-30) lakemedelsboken.se  
 17. Hayashi T, Ikehata S, Matsuzaki H, et al. Influence of serum albumin levels during opioid rotation from morphine or oxycodone to fentanyl for cancer pain. Biol Pharm Bull. 2014;37(12):1860-1865. doi:10.1248/bpb.b14-00119PMID: 25590058 PubMed  
 18. Mullens W, Damman K, Harjola VP, et al. The use of diuretics in heart failure with congestion - a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2019;21(2):137-155. doi:10.1002/ejhf.1369PMID: 30600580 PubMed  
 19. Gaddey HL, Holder KK. Unintentional Weight Loss in Older Adults. Am Fam Physician. 2021;104(1):34-40.PMID: 34264616 PubMed  
 20. Socialstyrelsen - Att förebygga och behandla undernäring. April 2020 (hämtad 2022-12-30). www.socialstyrelsen.se  
 21. Volkert D, Beck AM, Cederholm T, et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2022;41(4):958-989. doi:10.1016/j.clnu.2022.01.024PMID: 35306388 PubMed  
 22. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. 2020-10-19 (hämtad 2023-02-16) nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 23. Vårdhandboken. Inhalationsbehandling. 2022-04-12 (hämtad 2023-01-16). www.vardhandboken.se  
 24. Janusinfo. Region Stockholm.Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare. 2023-01-11( hämtad 2023-01-16) janusinfo.se  
 25. Janusinfo. Region Stockholm. Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator. 2022-03-08 (hämtad 2023-01-16). janusinfo.se  
 26. Socialstyrelsen Kunskapsstöd och regler 2021-09-03 (hämtad 2022-01-13) www.socialstyrelsen.se  
 27. Ahlner F, Skoog I, Waern M. Alkohol och äldre – eftersatt fråga hos våra vanligaste patienter. Lakartidningen. 2018;115:E77S. Published 2018 Oct 15.PMID: 30325477 PubMed  
 28. Hedström, M., Lidström, B., & Hulter Åsberg, K. (2009). PHASE-20: ett nytt instrument för skattning av möjliga läkemedelsrelaterade symptom hos äldre personer i äldreboende [PHASE-20: A new instrument for assessment of possible therapeutic drug-related symptoms among elderly in nursing homes]. Vård i Norden, 29, 9–14. cms.medibas.se  
 29. Läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket, 2020 www.lakemedelsverket.se  
 30. Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Juni 2017 (hämtad 2023-01-02). www.socialstyrelsen.se  
 31. Holm J, Eiermann B, Eliasson E, Mannheimer B. Fåtal läkemedel dominerar bland kliniskt viktiga interaktioner--Svensk registerstudie listar problemläkemedel Few drugs dominate among clinically important interactions. Swedish register study lists problem drugs. Lakartidningen. 2015;112:DEDP. Published 2015 Mar 30.PMID: 25825885 PubMed  
 32. Läkemedelsgenomgångar. Socialstyrelsen, februari 2019 (hämtad 2023-01-13). www.socialstyrelsen.se  
 33. Vårdhandboken. Läkemedelsgenomgång. 2020-11-12 (hämtad 2023-01-13) www.vardhandboken.se  
 34. Socialstyrelsen. Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel – en vägledning för hälso- och sjukvården Spril 2013 (hämtad 2022-12-19) www.socialstyrelsen.se  
 35. Janusinfo. Vätskebrist och läkemedel, för särskilt boende för äldre och i hemsjukvård. Januari 2020 (hämtad 23-01-17) janusinfo.se  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas