Gå direkt till huvudinnehållet

Minnessvikt

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Wilson RS, Boyle PA, Yu L, et al. Temporal course and pathologic basis of unawareness of memory loss in dementia. Neurology. Published online before print August 26, 2015 www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Chen Y, Denny KG, Harvey D, Farias ST, Mungas D, DeCarli C, Beckett L. Progression from normal cognition to mild cognitive impairment in a diverse clinic-based and community-based elderly cohort. Alzheimers Dement. 2017 Apr;13(4):399-405. doi: 10.1016/j.jalz.2016.07.151. Epub 2016 Aug 30. PMID: 27590706 PubMed  
  3. Ekdahl AW, Ekerstad N, Alfredsson J et al. Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå den äldre patientens behov.Lakartidningen.se 2020-05-11 lakartidningen.se  
  4. SBU. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU, 2012. www.sbu.se  
  5. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning (2017). Socialstyrelsen. roi.socialstyrelsen.se  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet