Gå direkt till huvudinnehållet

Tyreotoxikos (hypertyreos)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tillstånd med ökad mängd cirkulerande fria tyreoideahormoner. Tyreotoxikoserna delas in i hypertyreos med ökad produktion av hormon och tyreoiditer då lagren av hormon töms. Båda leder till förhöjda hormonnivåer i blodet. Vanligaste orsaken är autoimmun stimulering av sköldkörteln (Graves sjukdom).
Förekomst:
Prevalens är 0,5–0,8 % i Europa.
Symtom:
Vanligaste symtomen är avmagring, trötthet, värmeintolerans och hjärtklappning.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd kan vara rastlös patient med takykardi, förmaksflimmer, livliga reflexer, förstorad sköldkörtel och exoftalmus.
Diagnostik:
Diagnosen bekräftas av lågt TSH och högt FT4.
Behandling:
Betablockerare kan verka symtomlindrande vid tyreotoxikos. Vid hypertyreos minskas hormonproduktionen genom tyreostatikabehandling, radioaktivt jod eller tyreoidektomi. Vid tyreoiditer är den höga ämnesomsättningen övergående och man får avvakta spontan normalisering. Vid den virusorsakade tyreoiditen kan inflammationsdämpande läkemedel behövas.
 1. De Leo S, Lee SY, Braverman LE. Hyperthyroidism. Lancet. 2016 Aug 27;388(10047):906-18.pmid:27038492. PubMed  
 2. Cooper DS, Biondi B. Subclinical thyroid disease. Lancet. 2012 Mar 24;379(9821):1142-54. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60276-6. Epub 2012 Jan 23. PMID: 22273398 PubMed  
 3. Abraham-Nordling 1, Byström K, Törring O et al. Incidence of hyperthyroidism in Sweden. Eur J Endocrinol. 2011 Dec;165(6):899-905. PMID: 21908653 PubMed  
 4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK. Nationellt vårdprogram för hypertyreos. Hämtad 2023-05-30 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 5. Rehman SU, Cope DW, Senseney AD, Brzezinski W. Thyroid disorders in elderly patients. South Med J. 2005 May;98(5):543-9. doi: 10.1097/01.SMJ.0000152364.57566.6D. PMID: 15954511 PubMed  
 6. Reid JR, Wheeler SF. Hyperthyroidism: Diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2005; 72: 623-30. PubMed  
 7. LiVolsi VA, Baloch ZW. The Pathology of Hyperthyroidism. Front Endocrinol (Lausanne). 2018 Dec 3;9:737. doi: 10.3389/fendo.2018.00737. PMID: 30559722 PubMed  
 8. Slatosky J, Shipton B, Wahba H. Thyroiditis: differential diagnosis and management. Am Fam Physician. 2000 Feb 15;61(4):1047-52, 1054. Erratum in: Am Fam Physician 2000 Jul 15;62(2):318. PMID: 10706157 PubMed  
 9. Andersson M, Berg G, Eggertsen R et al. Adequate iodine nutrition in Sweden: a cross-sectional national study of urinary iodine concentration in school-age children. Eur J Clin Nutr. 2009 Jul;63(7):828-34. PMID: 18781164 PubMed  
 10. Anfinsen O-G, Lima K. Amiodaronindusert tyreotoksikose. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.21.0047 DOI  
 11. Ónnestam L, Berinder K, Burman P et al. National incidence and prevalence of TSH-secreting pituitary adenomas in Sweden. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Feb;98(2):626-35. PMID: 23295463 PubMed  
 12. Tjörnstrand A, Nyström HF. DIAGNOSIS OF ENDOCRINE DISEASE: Diagnostic approach to TSH-producing pituitary adenoma. Eur J Endocrinol. 2017 Oct;177(4):R183-R197. PMID: 28566440 PubMed  
 13. Smith TJ, Hegedüs L. Graves' Disease. N Engl J Med. 2016 Oct 20;375(16):1552-1565. PMID:27797318. PubMed  
 14. Vaidya B, Pearce SH. Diagnosis and management of thyrotoxicosis. BMJ. 2014 Aug 21;349:g5128. doi: 10.1136/bmj.g5128. PMID: 25146390 PubMed  
 15. US Preventive Services Task Force. Screening for thyroid disease: Recommendation statement. Ann Intern Med 2004; 140:125-27. Helfand M. Screening for subclinical thyroid dysfunction in nonpregnant adults: A summary of the evidence for the US Preventive services task force. Ann Intern Med 2004; 140:128-41. PMID: 14734337 PubMed  
 16. American Academy of Clinical Endocrinologists. American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical practice for the evaluation and treatment of hyperthyroidism and hypothyroidism. Endocr Pract 2002; 8: 457-69. PubMed  
 17. Nyström HF, Jansson S, Berg G. Incidence rate and clinical features of hyperthyroidism in a long-term iodine sufficient area of Sweden (Gothenburg) 2003-2005. Clin Endocrinol (Oxf). 2013 May;78(5):768-76. PMID: 23421407 PubMed  
 18. Lantz M, Almquist M, Koutouridou E, Pellby D, Planck T, Tsoumani K, Mijovic Z. Ultraljud värdefullt komplement i utredning av tyreoideasjukdom Thyroid ultrasound and its role in the investigation of thyroid disease. Lakartidningen. 2022 Oct 25;119:22046.. Swedish. PMID: 36285373 PubMed  
 19. Babovic A, Müller C, Bach-Gansmo T. Når er det indikasjon for thyreoideascintigrafi? When should thyroid scintigraphy be performed?. Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 May 7;133(9):937. Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.13.0298. PMID: 23652138 PubMed  
 20. Burch HB, Cooper DS. Management of Graves Disease: A Review. . JAMA. 2015 Dec 15;. pmid:26670972 PubMed  
 21. Woeber KA. Update on the management of hyperthyroidism and hypothyroidism. Arch Intern Med 2000; 160: 1067-71. PubMed  
 22. Abraham P, Avenell A, McGeoch SC, Clark LF, Bevan JS. Antithyroid drug regimen for treating Graves' hyperthyroidism. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;2010(1):CD003420. doi: 10.1002/14651858.CD003420.pub4. PMID: 20091544 PubMed  
 23. Pearce EN. Diagnosis and management of thyrotoxicosis. BMJ. 2006 Jun 10;332(7554):1369-73. doi: 10.1136/bmj.332.7554.1369. PMID: 16763249 PubMed  
 24. Tajiri J, Noguchi S, Murakami T, Murakami N. Antithyroid drug-induced agranulocytosis. The usefulness of routine white blood cell count monitoring. Arch Intern Med 1990; 150: 621-4. PubMed  
 25. Jansson S, Lie-Karlsen K, Stenqvist O, Korner U, Lundholm K, Tisell LE. Oxygen consumption in patients with hyperthyroidism before and after treatment with beta-blockade versus thyrostatic treatment: a prospective randomized study. Ann Surg 2001; 233: 60-4. PubMed  
 26. Allahabadia A, Daykin J, Sheppard MC, Gough SC, Franklyn JA. Radioiodine treatment of hyperthyroidism-prognostic factors for outcome. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 3611-7. PubMed  
 27. Metso S, Jaatinen P, Huhtala H, Luukkaala T, Oksala H, Salmi J. Long-term follow-up study of radioiodine treatment of hyperthyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 2004; 61: 641-8. PubMed  
 28. Bahn Chair RS, Burch HB, Cooper DS, et al. Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. Thyroid 2011; 21: 593. PMID: 21510801 PubMed  
 29. Cooper DS. Antithyroid drugs in the management of patients with Graves' disease: An evidence-based approach to therapeutic controversies. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 3474-81. PubMed  
 30. Ginsberg J. Diagnosis and management of Graves' disease. CMAJ 2003; 168: 575-85. PMID: 12615754 PubMed  
 31. Träisk F, Tallstedt L, Abraham-Nordling M, et al. Thyroid-associated ophthalmopathy after treatment for Graves' hyperthyroidism with antithyroid drugs or iodine-131. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Oct;94(10):3700-7. PMID: 19723755 PubMed  
 32. Cooper DS. Hyperthyroidism. Lancet 2003; 362: 459-68. PubMed  
 33. Frost L, Vestergaard P, Mosekilde L. Hypertyroidisme og risiko for atrieflimren eller atrieflagren - sekundærpublikation. Ugeskr Læger 2005; 167: 3305-7. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet