Gå direkt till huvudinnehållet

Tyreoideacancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
De fyra huvudgrupperna av tyreoideacancer är papillär cancer (utgör cirka 75 %), follikulär cancer, medullär cancer och anaplastisk cancer.
Förekomst:
I Sverige upptäcks årligen cirka 550–600 nya fall av tyreoideacancer, varav minst 2/3 är kvinnor. Kan drabba alla åldrar men är ovanlig hos barn.
Symtom:
Knöl i sköldkörteln, eventuellt röstförändring.
Kliniska fynd:
(1) Nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln, (2) Knöl i sköldkörteln i kombination med något av följande: (a) sköldkörtelcancer i släkten, (b) tidigare joniserande strålning mot halsen, (c) person <20 eller >60 år, speciellt män, och/eller (d) förstorade malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen, (3) oförklarlig heshet, stämbandspares utan annan förklaring eller röstförändring hos en patient med struma och/eller (4) PET-positivt fynd i sköldkörteln ska föranleda misstanke om tyreoideacancer och remiss till ultraljud och finnålspunktion, se Standardiserat vårdförlopp för sköldkörtelcancer .  
Diagnostik:
Ultraljudsledd finnålsaspirationscytologi är grunden i diagnostiken och kan differentiera mellan olika typer av tyreoideacancer. Utredningen innefattar också blodprover och bilddiagnostik.
Behandling:
Behandlingen är främst kirurgisk – till intermediär- och högriskpatienter ges adjuvant behandling med radioaktivt jod. Vid lokalt avancerad sjukdom kan strålbehandling och cytostatika vara relevant.
 1. Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer. RCC. Hämtad 2021-08-06 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 2. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients With Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid 2016; 26: 1-133. pmid:26462967 PubMed  
 3. Sigurdson AJ, Ronckers CM, Mertens AC et al. Primary thyroid cancer after a first tumour in childhood (the Childhood Cancer Survivor Study): a nested case-control study. Lancet 2005; 365: 2014-23. PubMed  
 4. Sherman SI. Thyroid carcinoma. Lancet 2003; 361: 501-11. PubMed  
 5. Datta R. Thyroid cancer. BMJ Best Practice, last reviewed December 2018. bestpractice.bmj.com  
 6. Lin JS, Bowles EJA, Williams SB et al. Screening for Thyroid Cancer: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA 2017; 317: 1888-903. pmid:28492904 PubMed  
 7. Bauer DC, Ettinger B, Nevitt MC, Stone KL, for the Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Risk for fracture in women with low serum levels of thyroid-stimulating hormone. Ann Intern Med 2001; 134: 561-68. Annals of Internal Medicine  
 8. Sawin CT, Geller A, Wolf PA, et al. Low serum thyrotropin concentrations as a risk factor for atrial fibrillation in older persons. N Engl J Med 1994; 331: 1249-52. New England Journal of Medicine  
 9. Biondi B, Palmieri EA, Fazio S, et al. Endogenous subclinical hyperthyroidism affects quality of life and cardiac morphology and function in young and middle aged patients. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 4701-05.
 10. NORDCAN. Cancer i sköldkörteln. Hämtad 2021-08-06 www-dep.iarc.fr  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet