Gå direkt till huvudinnehållet

Myxödemkoma

Senast reviderad:


Definition:
Myxödemkoma definieras som allvarlig hypotyreos som leder till konfusion, hypotermi och andra symtom
Förekomst:
Mycket sällsynt tillstånd numera
Symtom:
Huvudsymtom är hypotermi och olika grader av medvetandeförändring. 
Kliniska fynd:
Hypotermi, medvetandeförändring, lågt blodtryck, långsam puls, hyponatremi, hypoglykemi och hypoventilation
Diagnostik:
Viktiga tilläggsundersökningar är FT4, TSH, kortisol och ACTH
Behandling:
Akut behandling med vätska, kortison och tyroxin
  1. Ross DS. Myxedema coma. UpToDate, last updated Oct 04, 2022. www.uptodate.com  
  2. Nicoloff, JT, LoPresti, JS. Myxedema coma. A form of decompensated hypothyroidism. Endocrinol Metab Clin North Am 1993; 22: 279. PubMed  
  3. Westphal, SA. Unusual presentations of hypothyroidism. Am J Med Sci 1997; 314: 333. PubMed  
  4. Klein, I. Thyroid hormone and the cardiovascular system. Am J Med 1990; 88: 631. PubMed  
  5. Shenoy, MM, Goldman, JM. Hypothyroid cardiomyopathy: Echocardiographic documentation of reversibility. Am J Med Sci 1987; 294: 1. PubMed  
  6. Rodriguez, I, Fluiters, E, Perez-Mendez, LF, et al. Factors associated with mortality of patients with myxoedema coma: prospective study in 11 cases treated in a single institution. J Endocrinol 2004; 180: 347. PubMed  
  7. Hylander, B, Rosenqvist, U. Treatment of myxoedema coma--factors associated with fatal outcome. Acta Endocrinol (Copenh) 1985; 108: 65. PubMed  
  8. Yamamoto, T, Fukuyama, J, Fujiyoshi, A. Factors associated with mortality of myxedema coma: report of eight cases and literature survey. Thyroid 1999; 9: 1167. PubMed  
  • Helena Filipsson Nyström, med dr och specialist i internmedicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet