Gå direkt till huvudinnehållet

Multinodös struma

Senast reviderad:


Definition:
Tillståndet omfattar hela spektrat från tillfällig upptäckt av en liten, solitär knöl till stor intrathorakal struma som förorsakar mekaniska kompressionssymtom samt kosmetiska besvär
Förekomst:
Den vanligaste formen av stora struma. Bland personer över 20 år hade 0,4 % av alla män och 2,9 % av alla kvinnor struma i en norsk undersökning
Symtom:
I den tidiga fasen är tillståndet asymtomatiskt. Så småningom uppstår en synlig struma och med tiden kan hypertyreos uppstå
Kliniska fynd:
Struma, eventuellt symtom på hypertyreos
Diagnostik:
TSH, FT4 och eventuellt FT3. Ultraljudsledd finnålspunktion med cytologi vid solitär knuta och vid nodulus >1 cm i nodös struma för att utesluta malign förändring. Kliniskt diffus struma som är stationär eller växer långsamt hos en eutyreoid patient är normalt inte någon indikation för ytterligare bildutredning. Scintigrafi, CT eller MR är aktuellt i vissa fall.
Behandling:
Observation, kirurgi eller radiojodbehandling
 1. Giuffrida D, Gharib H. Controversies in the management of cold, hot, and occult thyroid nodules. Am J Med 1995; 99: 642-50 PubMed  
 2. Marqusee E, Benson CB, Frates MC, et al. Usefulness of ultrasonography in the management of nodular thyroid disease. Ann Intern Med 2000; 133: 696-700. Annals of Internal Medicine  
 3. Hegedus L, Bonnema SJ, Bennedbaek FN. Management of simple nodular goiter: current status and future perspectives. Endocr Rev 2003; 24: 102-32. PubMed  
 4. Wang C, Crapo LM. The epidemiology of thyroid disease and implications for screening. Endocrinol Metab Clin North Am 1997; 26:189-218. PubMed  
 5. Abraham-Nordling 1, Byström K, Törring O et al. Incidence of hyperthyroidism in Sweden. Eur J Endocrinol. 2011 Dec;165(6):899-905. PMID: 21908653 PubMed  
 6. Bjøro T, Holmen J, Krüger O et al. Prevalens av hypotyreose og hypertyreose i Nord-Trøndelag Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1022-8.
 7. Tunbridge WM, Evered DC, Hall R, et al. The spectrum of thyroid disease in a community: the Whickham survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1977; 7: 481-93 PubMed  
 8. Knudsen N, Perrild H, Christiansen E, Rasmussen S, DigePetersen H, Jørgensen T. Thyroid structure and size and two-year follow-up of solitary cold thyroid nodules in an unselected population with borderline iodine deficiency. Eur J Endocrinol 2000; 142: 224-30. PubMed  
 9. Derwahl M. From diffuse goiter to nodular goiter. Internist (Berl) 1998; 39: 577-83. PubMed  
 10. Howarth DM, Epstein MT, Thomas PA et al. Outpatient management of patients with large multinodular goitres treated with fractionated radioiodine. Eur J Nucl Med 1997; 24: 1465-9. PubMed  
 11. Berghout A, Wiersinga WM, Smits NJ et al. Interrelationships between age, thyroid volume, thyroid nodularity, and thyroid function in patients with sporadic nontoxic goiter. Am J Med 1990; 89: 602-8. PubMed  
 12. Jarløv AE, Nygaard B, Hegedüs L, Hartling SG, Hansen JM. Observer variation in the clinical and laboratory evaluation of patients with thyroid dysfunction and goiter. Thyroid 1998; 8: 393-8. PubMed  
 13. Hegedüs L. Thyroid ultrasound. Endocrinol Metab Clin North Am 2001; 30: 339-60. PubMed  
 14. Gittoes NJ, Miller MR, Daykin J et al. Upper airways obstruction in 153 consecutive patients presenting with thyroid enlargement. BMJ 1996; 312: 484. British Medical Journal  
 15. Miller MR, Pincock AC, Oates GD et al. Upper airway obstruction due to goitre: detection, prevalence and results of surgical management. Q J Med 1990; 74: 177-88. PubMed  
 16. Rios A, Rodriguez JM, Canteras M et al. Surgical management of multinodular goiter with compression symptoms. Arch Surg 2005; 140: 49-53. PubMed  
 17. Hermus AR, Huysmans DA. Treatment of benign nodular thyroid disease. N Engl J Med 1998; 338: 1438-47. New England Journal of Medicine  
 18. Berghout A, Wiersinga WM, Drexhage HA et al. Comparison of placebo with L-thyroxine alone or with carbimazole for treatment of sporadic non-toxic goitre. Lancet 1990; 336: 193-7. PubMed  
 19. Bononi M, de Cesare A, Atella F et al. Surgical treatment of multinodular goiter: incidence of lesions of the recurrent nerves after total thyroidectomy. Int Surg 2000; 85: 190-3. PubMed  
 20. Wheeler MH. Total thyroidectomy for benign thyroid disease. Lancet 1998; 351: 1526-7. PubMed  
 21. Nygaard B, Knudsen JH, Hegedus L et al. Thyrotropin receptor antibodies and Graves' disease, a side-effect of 131I treatment in patients with nontoxic goiter. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: 2926-30. PubMed  
 22. Bonnema SJ, Bertelsen H, Mortensen J, et al. The feasibility of high dose iodine 131 treatment as an alternative to surgery in patients with a very large goiter: effect on thyroid function and size and pulmonary function. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 3636-41. PubMed  
 23. Vanderpump MP, Tunbridge WM, French JM, et al. The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham Survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1995; 43: 55-68. PubMed  
 24. Rallison ML, Dobyns BM, Meikle AW, Bishop M, Lyon JL, Stevens W. Natural history of thyroid abnormalities: prevalence, incidence, and regression of thyroid diseases in adolescents and young adults. Am J Med 1991; 91: 363-70. PubMed  
 25. Knudsen N, Bülow I, Jørgensen T, Laurberg P, Ovesen L, Perrild H. Goitre prevalence and thyroid abnormalities at ultrasonography: a comparative epidemiological study in two regions with slightly different iodine status. Clin Endocrinol (Oxf) 2000; 53: 479-85. PubMed  
 • Helena Filipsson Nyström, med dr och specialist i internmedicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet