Gå direkt till huvudinnehållet

Hypotyreos under graviditeten

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hantering av etablerad eller nydebuterad primär hypotyreos under graviditet.
Förekomst:
Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel skrevs tyroideahormoner ut till 79 400 kvinnor i åldrarna 20–44 år under 2017, vilket motsvarar 15 % i gruppen. Det är nästan en fördubbling jämfört med 2006.
Symtom:
En väl reglerad hypotyreos ger inga specifika symtom eller tecken under graviditet.
Kliniska fynd:
Obehandlad eller underbehandlad hypotyreos kan orsaka hypotyreossymtom, och ökad risk för graviditetskomplikationer och försenad utveckling hos barnet.
Diagnostik:
Diagnosen ställs genom mätning av TSH och FT4.
Behandling:
Behandling med levotyroxin i doser som ofta är högre än utanför graviditet.
 1. Hallengren B, Karlsson A. Sköldkörteln – tyreoidea. I: Werner S, red. Endokrinologi. 3:e upplagan, Stockholm: Liber AB; 2015.
 2. Socialstyrelsen. Statistikdatabas. Läkemedel. ATC-kod H03A Tyreoideapreparat. Hämtad 2019-02-01 sdb.socialstyrelsen.se  
 3. Norheim I, Åsvold BO, Nedrebø BG. Nasjonal Veileder i Endokrinologi. Hypotyreose og svangerskap, sist oppdatert nov 2016.
 4. SFOG råd Tyreoideasjukdom i samband med graviditet. 2020 www.sfog.se  
 5. Stagnaro-Green A, Abalovich M, Alexander E, et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum. Thyroid 2011;21: 1081-1125. www.thyroid.org  
 6. Lazarus J, Brown RS, Daumerie C, et al. 2014 European Thyroid Association Guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and children. European Thyroid Journal 2014;3:76-94. PMID: 25114871. PubMed  
 7. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism. Thyroid 2014;24:1670-1751. PMID: 25266247. PubMed  
 8. Lazarus JH, Bestwick JP, Channon S et al. Antenatal thyroid screening and childhood cognitive function. N Engl J Med 2012;366(6):493-501. PMID: 22316443.
 9. Casey BM, Thom EA, Peaceman AM et al. Treatment of Subclinical Hypothyroidism or Hypothyroxinemia in Pregnancy. N Engl J Med 2017;376(9):815- 825. PMID: 28249134 PubMed  
 10. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 2017; 27: 315-89. pmid:28657477 PubMed  
 11. Joint statement by the World Health Organization and the United Nations Children's fund. Reaching optimal iodine nutrition in pregnant and lactating women and young children (2007). www.who.int  
 12. Reid SM, Middleton P, Cossich MC, Crowther CA, Bain E. Interventions for clinical and subclinical hypothyroidism pre-pregnancy and during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, 5: CD007752. DOI: 10.1002/14651858.CD007752.pub3 DOI  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet