Gå direkt till huvudinnehållet

Subklinisk hypotyreos

Senast reviderad:


Definition:
Subklinisk hypotyreos definieras som TSH över referensområdet (vanligen <10 mE/L), samtidigt som värdet på FT4 är inom referensområdet.
Förekomst:
Vid screening av vuxna har man funnit en förekomst på 3,6 % bland män och 4,8 % bland kvinnor, ökande med ålder.
Symtom:
Inga typiska symtom på hypotyreos, men många patienter har generella symtom på låg ämnesomsättning.
Kliniska fynd:
Inga säkra typiska symtom eller tecken på hypotyreos.
Diagnostik:
TSH över referensområdet, samtidigt som värdet på FT4 är inom referensområdet. Förhöjt anti-TPO  ökar sannolikheten för utveckling till overt hypotyreos då FT4 samtidigt blivit lågt. Förhöjt anti-TPO ökar också risken för att det föreligger en begynnande sköldkörtelsjukdom. Det är vanligt att lätt avvikande värde normaliseras spontant.
Behandling:
Behandling med tyroxin rekommenderas till personer med subklinisk hypotyreos vid TSH >7 mE/L i flera mätningar och vid diffus struma. Positiv anti-TPO stärker indikationen för behandling. Behandling kan också övervägas vid stadigvarande TSH 4–7 om det finns symtom som skulle kunna vara förenliga med hypotyreos – särskilt vid positiva anti-TPO – men vid utebliven effekt på symptomen bör utsättning övervägas.
 1. Garber JR, Cobin RH, Gharib H, et al. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults. Endocrin Pract 2012; 18: 988-1028. PMID: 23246686. PubMed  
 2. Biondi B, Cappola AR, Cooper DS. Subclinical Hypothyroidism: A Review. JAMA. 2019 Jul 9;322(2):153-160. doi: 10.1001/jama.2019.9052. PMID: 31287527 PubMed  
 3. Bjøro T, Holmen J, Krüger Ø, et al. Prevalence of thyroid disease, thyroid dysfunction and thyroid peroxidase antibodies in a large, unselected population. The Health Study of Nord-Trùndelag (HUNT). Eur J Endocrinol 2000; 143: 639-47. pmid:11078988 PubMed  
 4. Knudsen N, Bulow I, Jorgensen et al. Comparative study of thyroid function and types of thyroid dysfunction in two areas in Denmark with slightly different iodine status. Eur J Endocrinol 2000; 143: 485-91. PubMed  
 5. Stott DJ, Rodondi N, Kearney PM, et al. Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism. N Engl J Med 2017. PMID: 28402245 PubMed  
 6. Hypotyreos, när ska tillståndet behandlas? Janusinfo. Region Stockholm. Hämtad 2020-12-16 janusinfo.se  
 7. Cooper DS, Biondi B Subclinical thyroid disease Lancet 2012;379:1142-54. PMID: 22273398 PubMed  
 8. Franklyn JA. The thyroid – too much and too little across the ages. The consequences of subclinical thyroid dysfunction. Clinical Endocrinolgy 2013; 78:1-8 PubMed  
 9. Feller M, Snel M, Moutzouri E, et al. Association of thyroid hormone therapy with quality of life and thyroid-related symptoms in patients with subclinical hypothyroidism. A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2018;320(13):1349-1359. doi:10.1001/jama.2018.13770. PMID: 30285179 PubMed  
 10. de Montmollin M, Feller M, Beglinger S, et al. L-Thyroxine Therapy for Older Adults With Subclinical Hypothyroidism and Hypothyroid Symptoms: Secondary Analysis of a Randomized Trial. Ann Intern Med 2020. pmid:32365355 PubMed  
 11. Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor G et al. The Colorado thyroid disease prevalence study. Arch Intern Med 2000; 160: 526-34. PubMed  
 12. Vanderpump MP, Tunbridge WM, French JM et al. The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham Survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1995; 43: 55-68. PubMed  
 13. Ochs N, Auer R, Bauer DC et al. Meta-analysis: Subclinical Thyroid Dysfunction and the Risk for Coronary Heart Disease and Mortality. Ann Intern Med 2008; 148: 832-45. PubMed  
 14. Rodondi N, den Elzen WPJ, Bauer DC, et al. Subclinical hypothyreoidism and the risk of coronary heart disease and mortality. JAMA 2010; 304: 1365-74. PMID: 20858880 PubMed  
 15. Pollock MA, Sturrock A, Marshall K, Davidson KM, Kelly CJG, McMahon AD, McLaren EH. Thyroxine treatment in patients with symptoms of hypothyroidism but thyroid function tests within the reference range: randomised double blind placebo controlled crossover trial . BMJ 2001; 323: 891-5. PMID: 11668132 PubMed  
 16. Biondi B, Cappola AR. Subclinical hypothyroidism in older individuals. Review. Lancet Diabetes Endocrinol 2021. pmid:34953533 PubMed  
 17. Scott Karmisholt J, Laurberg P. Subklinisk hypotyroidisme - en tilstand der skal behandles?. Ugeskr Læger 2006; 168: 3113-6. PubMed  
 18. SFOG råd Tyreoideasjukdom i samband med graviditet, 2017 www.sfog.se  
 19. Akhtar MA, Agrawal R, Brown J, Sajjad Y, Craciunas L. Thyroxine replacement for subfertile women with euthyroid autoimmune thyroid disease or subclinical hypothyroidism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 6. Art. No.: CD011009. DOI: 10.1002/14651858.CD011009.pub2. PMID: 31236916 PubMed  
 20. SFOG-råd: Tyreoideasjukdom i samband med infertilitet och habituell abort, 2019 www.sfog.se  
 21. Lazarus JH, Bestwick JP, Channon S et al. Antenatal thyroid screening and childhood cognitive function. N Engl J Med 2012;366(6):493-501. PMID: 22316443 PubMed  
 22. Casey BM, Thom EA, Peaceman AM et al. Treatment of Subclinical Hypothyroidism or Hypothyroxinemia in Pregnancy. N Engl J Med 2017;376(9):815- 825. PMID: 28249134 PubMed  
 23. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 2017; 27: 315-89. pmid:28657477 PubMed  
 24. Bekkering GE, Agoritsas T, Lytvyn L et al. Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline. BMJ. 2019 May 14;365:l2006. PMID: 31088853 PubMed  
 25. Parle JV, Franklyn JA, Cross KW et al. Prevalence and follow-up of abnormal thyrotrophin (TSH) concentrations in the elderly in the United Kingdom. Clin Endocrinol (Oxf) 1991; 34: 77-83. PubMed  
 26. Somwaru LL, Rariy CM, Arnold AM, Cappola AR. The natural history of subclinical hypothyroidism in the elderly: the cardiovascular health study. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 1962-9. PubMed  
 27. Sue LY, Leung AM. Levothyroxine for the Treatment of Subclinical Hypothyroidism and Cardiovascular Disease. Front Endocrinol (Lausanne). 2020 Oct 21;11:591588. doi: 10.3389/fendo.2020.591588. PMID: 33193104 PubMed  
 28. van Vliet NA, Van Heemst D, Almeida Op, Åsvold BO, et al. Association of thyroid dysfunction with cognitive function: An individual participant data analysis. JAMA Intern Med 2021. PMID: 34491268 PubMed  
 29. Lee SY, Cabral HJ, Aschengrau A, et al. Associations between Maternal Thyroid Function in Pregnancy and Obstetric and Perinatal Outcomes. J Clin Endocrinol Metab 2019. pmid:31838502 PubMed  
 30. Toloza FJK, Derakhshan A, Männistö T, et al. Association between maternal thyroid function and risk of gestational hypertension and pre-eclampsia: a systematic review and individual-participant data meta-analysis. Lancet Diabet Endocrinol 2022. pmid:35255260 PubMed  
 31. Gussekloo J, van Exel E, de Craen AJ et al. Thyroid status, disability and cognitive function, and survival in old age. JAMA 2004; 292: 2591-9. PMID: 15572717 PubMed  
 32. Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd. Hypotyreos. Hämtad 2023-03-22 nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 • Helena Filipsson Nyström, docent och specialist i internmedicin och endokrinologi & diabetes, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och Tyreoideamottagningen, Endokrinsektionen, Specialistmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet