Gå direkt till huvudinnehållet

Hypotyreos, subklinisk

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Subklinisk hypotyreos definieras som TSH över referensområdet (vanligen <10 mE/L), samtidigt som värdet på FT4 är inom referensområdet.
Förekomst:
Vid screening av vuxna har man funnit en förekomst på 3,6 % bland män och 4,8 % bland kvinnor, ökande med ålder.
Symtom:
Inga typiska symtom på hypotyreos, men många patienter har generella symtom på låg ämnesomsättning.
Kliniska fynd:
Inga säkra typiska symtom eller tecken på hypotyreos.
Diagnostik:
TSH över referensområdet, samtidigt som värdet på FT4 är inom referensområdet. Förhöjt anti-TPO  ökar sannolikheten för utveckling till overt hypotyreos då FT4 samtidigt blivit lågt.
Behandling:
Behandling med tyroxin rekommenderas till personer med subklinisk hypotyreos vid TSH >7 mE/L i flera mätningar och vid diffus atoxisk struma. Positiv anti-TPO stärker indikationen för behandling. Behandling kan också övervägas vid stadigvarande TSH 4–7 om det föreligger symptom som skulle kunna vara förenliga med hypotyreos – särskilt vid positiva anti-TPO – men fås ingen effekt på symptomen bör utsättning övervägas.
 1. Gharib H, Tuttle RM, Baskin HJ et al. Subclinical thyroid dysfunction: a joint statement on management from the American Association of Clinical Endocrinologists, the American Thyroid Association, and the Endocrine Society. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 581-5. PubMed  
 2. Garber JR, Cobin RH, Gharib H, et al. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults. Endocrin Pract 2012; 18: 988-1028. PMID: 23246686. PubMed  
 3. Gussekloo J, van Exel E, de Craen AJ et al. Thyroid status, disability and cognitive function, and survival in old age. JAMA 2004; 292: 2591-9. Journal of the American Medical Association  
 4. Vanderpump MP, Tunbridge WM, French JM et al. The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham Survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1995; 43: 55-68. PubMed  
 5. U.S Preventive Services Task Force. Screening for thyroid disease: recommendation statement. Ann Intern Med 2004; 140: 125-7. Annals of Internal Medicine  
 6. Vanderpump MP, Tunbridge WM. Epidemiology and prevention of clinical and subclinical hypothyroidism. Thyroid 2002; 12: 839-47. PubMed  
 7. Cooper DS, Biondi B Subclinical thyroid disease Lancet 2012;379:1142-54
 8. Franklyn JA. The thyroid – too much and too little across the ages. The consequences of subclinical thyroid dysfunction. Clinical Endocrinolgy 2013; 78:1-8 PubMed  
 9. Baloch Z, Carayon P, Conte-Devolx B et al. Laboratory medicine practice guidelines. Laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. Thyroid 2003; 13: 3-126. PubMed  
 10. Knudsen N, Bulow I, Jorgensen et al. Comparative study of thyroid function and types of thyroid dysfunction in two areas in Denmark with slightly different iodine status. Eur J Endocrinol 2000; 143: 485-91. PubMed  
 11. Jensen E, Hyltoft PP, Blaabjerg O, et al. Establishment of a serum thyroid stimulating hormone (TSH) reference interval in healthy adults. The importance of environmental factors, including thyroid antibodies. Clin Chem Lab Med 2004; 42: 824-32. PubMed  
 12. Hypotyreos, när ska tillståndet behandlas? Janusinfo. Region Stockholm. Hämtad 2020-12-16 janusinfo.se  
 13. Feller M, Snel M, Moutzouri E, et al. Association of thyroid hormone therapy with quality of life and thyroid-related symptoms in patients with subclinical hypothyroidism. A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2018;320(13):1349-1359. doi:10.1001/jama.2018.13770. DOI  
 14. de Montmollin M, Feller M, Beglinger S, et al. L-Thyroxine Therapy for Older Adults With Subclinical Hypothyroidism and Hypothyroid Symptoms: Secondary Analysis of a Randomized Trial. Ann Intern Med 2020. pmid:32365355 PubMed  
 15. Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor G et al. The Colorado thyroid disease prevalence study. Arch Intern Med 2000; 160: 526-34. PubMed  
 16. Ochs N, Auer R, Bauer DC et al. Meta-analysis: Subclinical Thyroid Dysfunction and the Risk for Coronary Heart Disease and Mortality. Ann Intern Med 2008; 148: 832-45. PubMed  
 17. Rodondi N, den Elzen WPJ, Bauer DC, et al. Subclinical hypothyreoidism and the risk of coronary heart disease and mortality. JAMA 2010; 304: 1365-74. Journal of the American Medical Association  
 18. Pollock MA, Sturrock A, Marshall K, Davidson KM, Kelly CJG, McMahon AD, McLaren EH. Thyroxine treatment in patients with symptoms of hypothyroidism but thyroid function tests within the reference range: randomised double blind placebo controlled crossover trial . BMJ 2001; 323: 891-5. British Medical Journal  
 19. Biondi B, Cappola AR. Subclinical hypothyroidism in older individuals. Review. Lancet Diabetes Endocrinol 2021. pmid:34953533 PubMed  
 20. UK Guidelines for the use of thyreoide function tests. 2006. www.british-thyroid-association.org/
 21. Scott Karmisholt J, Laurberg P. Subklinisk hypotyroidisme - en tilstand der skal behandles?. Ugeskr Læger 2006; 168: 3113-6. PubMed  
 22. SFOG råd Tyreoideasjukdom i samband med graviditet. 2017 www.beta.endokrinologforeningen.se  
 23. Akhtar MA, Agrawal R, Brown J, Sajjad Y, Craciunas L. Thyroxine replacement for subfertile women with euthyroid autoimmune thyroid disease or subclinical hypothyroidism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 6. Art. No.: CD011009. DOI: 10.1002/14651858.CD011009.pub2. www.cochranelibrary.com  
 24. Lazarus JH, Bestwick JP, Channon S et al. Antenatal thyroid screening and childhood cognitive function. N Engl J Med 2012;366(6):493-501. PMID: 22316443.
 25. Casey BM, Thom EA, Peaceman AM et al. Treatment of Subclinical Hypothyroidism or Hypothyroxinemia in Pregnancy. N Engl J Med 2017;376(9):815- 825. PMID: 28249134 PubMed  
 26. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 2017; 27: 315-89. pmid:28657477 PubMed  
 27. Bekkering GE, Agoritsas T, Lytvyn L et al. Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline. BMJ. 2019 May 14;365:l2006. PMID: 31088853 PubMed  
 28. Parle JV, Franklyn JA, Cross KW et al. Prevalence and follow-up of abnormal thyrotrophin (TSH) concentrations in the elderly in the United Kingdom. Clin Endocrinol (Oxf) 1991; 34: 77-83. PubMed  
 29. Somwaru LL, Rariy CM, Arnold AM, Cappola AR. The natural history of subclinical hypothyroidism in the elderly: the cardiovascular health study. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 1962-9. PubMed  
 30. Roberts LM, Pattison H, Roalfe A, et al. Is subclinical thyroid dysfunction in the elderly associated with depression or cognitive dysfunction? Ann Intern Med 2006; 145: 573-81. Annals of Internal Medicine  
 31. van Vliet NA, Van Heemst D, Almeida Op, Åsvold BO, et al. Association of thyroid dysfunction with cognitive function: An individual participant data analysis. JAMA Intern Med 2021. PMID: 34491268 PubMed  
 • Helena Filipsson Nyström, med dr och specialist i internmedicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet