Gå direkt till huvudinnehållet

Hypotyreos

Senast reviderad:


Definition:
Ett tillstånd med nedsatt sekretion av tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) och nedsatt koncentration av hormonerna i blodet.
Förekomst:
Prevalensen för hypotyreos är cirka 4 %. Det är vanligare hos kvinnor och bland personer >65 år.
Symtom:
Symtomen är initialt diffusa men så småningom blir de mer karakteristiska med trötthet, frusenhet, tröghet, förstoppning och ökat sömnbehov.
Kliniska fynd:
Tidiga kliniska tecken är få, senare tillkommer psykomotorisk tröghet, torr hud, torrt hår, långsamma reflexer, långsam puls.
Diagnostik:
Om rubbningen sitter i sköldkörteln, så kallad primär hypotyreos är fritt T4 (FT4) under referensområdet och TSH över referensområdet, vilket kallas overt hypotyreos. Vid lindrigare former har inte FT4 hunnit bli lågt och då är enbart TSH förhöjt – så kallad subklinisk hypotyreos . Om stimuleringen från hypofysen faller bort utvecklas sekundär hypotyreos – då ser man ofta ett normalt TSH (ibland lite förhöjt eller lite lågt) i kombination med FT4 under referensområdet.
Behandling:
Behandlingen är substitution med sköldkörtelhormon.
 1. Garber JR, Cobin RH, Gharib H, et al. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults:Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Thyroid 2012;22:1200-35 PubMed  
 2. Chaker L, Bianco AC, Jonklaas J, Peeters RP. Hypothyroidism. Lancet. 2017 Sep 23;390(10101):1550-1562. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30703-1. Epub 2017 Mar 20. PMID: 28336049 PubMed  
 3. Leung AKC, Leung AAC. Evaluation and management of the child with hypothyroidism. World J Pediatr. 2019 Apr;15(2):124-134. doi: 10.1007/s12519-019-00230-w. Epub 2019 Feb 8. PMID: 30734891 PubMed  
 4. Cherella CE, Wassner AJ. Congenital hypothyroidism: insights into pathogenesis and treatment. Int J Pediatr Endocrinol. 2017;2017:11. PMID: 29026407 PubMed  
 5. Wassner AJ, Brown RS. Congenital hypothyroidism: recent advances. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2015 Oct;22(5):407-12. PMID: 26313902 PubMed  
 6. Gussekloo J, van Exel E, de Craen AJ et al. Thyroid status, disability and cognitive function, and survival in old age. JAMA 2004; 292: 2591-9. PMID: 15572717 PubMed  
 7. Roberts CGP, Ladenson PW. Hypothyroidism. Lancet 2004; 363: 793-803. PubMed  
 8. Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd. Hypotyreos. Hämtad 2023-03-20 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 9. Pamphlett R, Doble PA, Bishop DP. Mercury in the human thyroid gland: Potential implications for thyroid cancer, autoimmune thyroiditis, and hypothyroidism. PLoS One. 2021 Feb 9;16(2):e0246748. doi: 10.1371/journal.pone.0246748. PMID: 33561145 PubMed  
 10. Alemu A, Terefe B, Abebe M, Biadgo B. Thyroid hormone dysfunction during pregnancy: A review. Int J Reprod Biomed. 2016 Nov;14(11):677-686. PMID: 27981252 PubMed  
 11. Jod. Livsmedelsverket. Hämtad 2023-03-20 www.livsmedelsverket.se  
 12. Lania A, Persani L, Beck-Peccoz P. Central hypothyroidism. Pituitary 2008; 11: 181 PubMed  
 13. Ross DS. Myxedema coma. UpToDate, last updated Oct 04, 2022. www.uptodate.com  
 14. Ross DS. Disorders that cause hypothyroidism. UpToDate, last updated Oct 12, 2022. UpToDate  
 15. Hypotyreos, när ska tillståndet behandlas? Janusinfo. Region Stockholm. Hämtad 2020-12-16 janusinfo.se  
 16. Cooper DS, Biondi B. Subclinical thyroid disease Lancet 2012;379:1142-54 PubMed  
 17. Douyon L, Schteingart DE. Effect of obesity and starvation on thyroid hormone, growth hormone, and cortisol secretion. Endocrinol Metab Clin North Am 2002 2002; 31: 173-89. PMID: 12055988 PubMed  
 18. Roos A, Linn-Rasker SP, van Domburg RT, Tijssen JP, Berghout A. The starting dose of levothyroxine in primary hypothyroidism treatment: a prospective, randomized, double-blind trial. Arch Intern Med 2005; 165: 1714-20. PubMed  
 19. Thayakaran R, Adderley NJ, Sainsbury C, et al. Thyroid replacement therapy, thyroid stimulating hormone concentrations, and long term health outcomes in patients with hypothyroidism: longitudinal study. BMJ. 2019;366:l4892. Published 2019 Sep 3. PMID: 31481394 PubMed  
 20. Turner MR, Camacho X, Fischer HD, et al. Levothyroxine dose and risk of fractures in older adults: nested case-control study. BMJ 2011; 342: d2238. PMID: 21527461 PubMed  
 21. Walsh JP, Shiels L et al. Combined thyroxine/liothyronine treatment does not improve well-being, quality of life, or cognitive function compared to thyroxine alone: a randomized controlled trial in patients with primary hypothyroidism. JCEM 2003: 88(10): 4543-50. PMID: 14557419 PubMed  
 22. Nygaard, B., Jensen, E.W, Kvemy,J, et al (2009). Effect of combination therapy with thyroxine (T4) and 3,5,3' trijodorhyronine versus T4 monorherapy in patients with hypothyroidism, a double-blind, randomised cross-over study. European Journal of Endocrinology,2009; 161: 895-902. PMID: 19666698 PubMed  
 23. Yi W, Kim BH, Kim M et al. Heart Failure and Stroke Risks in Users of Liothyronine With or Without Levothyroxine Compared with Levothyroxine Alone: A Propensity Score-Matched Analysis. Thyroid. 2022 Jul;32(7):764-771. doi: 10.1089/thy.2021.0634. Epub 2022 Jun 7. PMID: 35570696 PubMed  
 24. Planck T, Hedberg F, Calissendorff J, Nilsson A. Liothyronine Use in Hypothyroidism and its Effects on Cancer and Mortality. Thyroid. 2021 May;31(5):732-739. doi: 10.1089/thy.2020.0388. Epub 2021 Jan 5. PMID: 33040688 PubMed  
 25. Jonklaas J, Bianco AC, Cappola AR, Celi FS, Fliers E, Heuer H, McAninch EA, Moeller LC, Nygaard B, Sawka AM, Watt T, Dayan CM. Evidence-Based Use of Levothyroxine/Liothyronine Combinations in Treating Hypothyroidism: A Consensus Document. Thyroid. 2021 Feb;31(2):156-182. doi: 10.1089/thy.2020.0720. PMID: 33276704 PubMed  
 26. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK. Nationellt vårdprogram för hypertyreos. Hämtad 2023-05-30 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 27. Wiersinga WM. T4 + T3 combination therapy: any progress? Endocrine. 2019 Oct;66(1):70-78. doi: 10.1007/s12020-019-02052-2. Epub 2019 Oct 15. PMID: 31617166 PubMed  
 28. Bjerkreim BA, Hammerstad SS, Gulseth HL, et al. Effect of Liothyronine Treatment on Quality of Life in Female Hypothyroid Patients With Residual Symptoms on Levothyroxine Therapy: A Randomized Crossover Study. Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 816566. pmid:35273566 PubMed  
 29. Hoang TD, Olsen CH, Mai VQ, et al. Desiccated thyroid extract compared with levothyroxine in the treatment of hypothyreoidism: A randomized, double-blind, crossover study. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: 1982-90. PMID: 23539727. PubMed  
 30. Shakir MKM, Brooks DI, McAninch EA et al. Comparative Effectiveness of Levothyroxine, Desiccated Thyroid Extract, and Levothyroxine+Liothyronine in Hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Oct 21;106(11):e4400-e4413. doi: 10.1210/clinem/dgab478. PMID: 34185829 PubMed  
 • Helena Filipsson Nyström, docent och specialist i internmedicin och endokrinologi & diabetes, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och Tyreoideamottagningen, Endokrinsektionen, Specialistmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet