Subklinisk hypertyreos

 • Definition:Subklinisk hypertyreos definieras som lågt eller inte mätbart TSH med samtidiga normala värden på FT4 och FT3.
 • Förekomst:Prevalensen verkar vara <1 %.
 • Symtom:Även om tillståndet per definition är utan symtom, kan vaga symtom och tecken på tyreotoxikos förekomma.
 • Kliniska fynd: Som regel normala fynd, bedöm eventuell struma och förmaksflimmer.
 • Diagnostik: TSH, FT4, FT3 och autoantikroppar för tyroidea.
 • Behandling: Behandlingsindikationerna är oklara.

Basfakta

Definition

 • Subklinisk hypertyreos definieras som lågt eller inte mätbart TSH med samtidiga  normala värden på fritt tyroxin (FT4) och fritt trijodtyronin (FT3):1-2
  • FT4 och FT3 ligger ofta inom det övre normalområdet
 • Vaga symtom och tecken på hypertyreos kan förekomma.
 • Man måste skilja mellan endogen och exogen orsak (tyroxinbehandling).
 • Inte alla med denna bild behöver ha subklinisk hypertyreos:3
  • Definitionen av ett 95 % normalområde i befolkningen innebär att 2,5 % ligger under referensen och de behöver inte vara sjuka när avvikelsen bara gäller ett värde
 • Endast ett fåtal progredierar till klinisk hypertyreos4-6

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.