Gå direkt till huvudinnehållet

Hyperparatyreoidism

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Överproduktion av paratyroideahormon. Man skiljer mellan primär, sekundär och tertiär typ. 
Förekomst:
Prevalensen uppskattas till cirka 1–4 per 1 000 personer i befolkningen.
Symtom:
De flesta patienterna (>70 %) är asymtomatiska när de diagnostiseras, och hittas via förhöjt Ca-värde.
Kliniska fynd:
Vanligtvis är de kliniska fynden få. Njursymtom och osteoporos-tecken kan finnas i långt gångna fall.
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar är mätning av kalcium och parathyroideahormon, som bägge är förhöjda vid diagnosen.
Behandling:
Kirurgisk behandling är det enda som kurerar, och den enda behandlingen vid symtomatisk hyperparathyroidism.
 1. Bilezikian JP, Bandeira L, Khan A, Cusano NE. Hyperparathyroidism. Lancet. 2018;391(10116):168–178. doi:10.1016/S0140-6736(17)31430-7 DOI  
 2. Nilsson IL. Primary hyperparathyroidism: should surgery be performed on all patients? Current evidence and residual uncertainties. J Intern Med. 2019;285(2):149–164. PMID: 30289185 PubMed  
 3. Walker MD, Silverberg SJ. Primary hyperparathyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(2):115–125. doi:10.1038/nrendo.2017.104 PMID: 28885621 PubMed  
 4. Wang R, Abraham P, Fazendin J, et al. Hypercalcemia with a parathyroid hormone level of ≤50 pg/mL: Is this primary hyperparathyroidism?. Surgery 2022. pmid:36202653 PubMed  
 5. Campbell MJ. The Definitive Management of Primary Hyperparathyroidism Who Needs an Operation?. JAMA 2017; 317(11): 1167-68. PMID:28324077 PubMed  
 6. Bollerslev J, Jansson S, Mollerup CL et al. Medical observation, compared with parathyroidectomy, for asymptomatic primary hyperparathyroidism: a prospective, randomized trial. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 1687-92. PMID: 17284629 PubMed  
 7. Yeh MW, Zhou H, Adams AL, et al. The relationship of parathyroidectomy and bisphosphonates with fracture risk in primary hyperparathyroidism. Ann Intern Med 2016. PMID: 27043778 PubMed  
 8. Seib CD, Meng T, Suh I, et al. Risk of Fracture Among Older Adults With Primary Hyperparathyroidism Receiving Parathyroidectomy vs Nonoperative Management. JAMA Intern Med 2021. pmid:34842909 PubMed  
 9. Janusinfo, Region Stockholm. Akut Internmedicin, Behandlingsprogram 2019.
 10. Minisola S, Gianotti L, Bhadada S, Silverberg SJ. Classical complications of primary hyperparathyroidism. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2018;32(6):791–803. PMID: 30665547 PubMed  
 11. Khan AA, Hanley DA, Rizzoli R, et al. Primary hyperparathyroidism: review and recommendations on evaluation, diagnosis, and management. A Canadian and international consensus. Osteoporos Int. 2017;28(1):1–19. PMID: 27613721 PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Lars-Ove Farnebo, professor emeritus och överläkare kirurgi, Karolinska institutet