Manlig hypogonadism

 • Definition:Symtom och tecken på bristande endogen produktion av testosteron samt påvisande av låg testosteronnivå i blod.
 • Förekomst:Incidensen av hypogonadism hos vuxna >50 år är cirka 3 %, men kan vara betydligt högre i vissa riskgrupper. Vanligaste orsaken till primär hypogonadism är Klinefelters syndrom.
 • Symtom:Den kliniska bilden beror på om tillståndet debuterar före eller efter puberteten.
 • Kliniska fynd:Hos den vuxne mannen medför tillståndet värmevallningar, bukfetma, nedsatt libido, erektil dysfunktion, minskad muskelmassa och bentäthet, anemi och depressiva symtom.
 • Diagnostik:S-testosteron, och om lågt värde tillägg av S-LH och S-SHBG. 
 • Behandling:Testosteronsubstitution i de flesta fall.

Basfakta

Definition

 • Manlig hypogonadism definieras utifrån symtom och tecken på testosteronbrist samt genom påvisande av låg testosteronnivå i blod.1-2
 • Den kliniska bilden beror på om tillståndet påvisas i samband med puberteten eller hos den vuxne mannen. 
 • Hypogonadism kan delas in i tre huvudgrupper:3
  • Primär hypogonadism (hypergonadotrop hypogonadism):
   • Beror på skador i testikeln med minskad testosteronproduktion, insöndring av gonadotropiner från hypotalamus och hypofys är intakt
   • Laboratoriemässigt ses lågt S-testosteron med höga S-LH och S-FSH
   • Klinefelters syndrom är den vanligaste orsaken
  • Sekundär hypogonadism (hypogonadotrop hypogonadism):
   • Tillstånd som påverkar hypotalamus och hypofysen, och därmed insöndring av gonadotropiner ger indirekt nedsatt testikelfunktion med nedsatt testosteronproduktion
   • Laboratoriemässigt ses lågt S-testosteron med låga S-LH och S-FSH
  • Övrig hypogonadism, en kombination av primär och sekundär hypogonadism:
   • Hos medelålders och äldre män utgör denna hypogonadism den vanligaste orsaken till testosteronbrist
   • Laboratoriemässigt ses ofta ett lågt S-testosteron med normalt till lågt S-LH

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.