Gå direkt till huvudinnehållet

Manlig hypogonadism

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Symtom och tecken på bristande endogen produktion av testosteron samt påvisande av låg testosteronnivå i blod.
Förekomst:
Incidensen av hypogonadism hos vuxna >50 år är cirka 3 %, men kan vara betydligt högre i vissa riskgrupper. Vanligaste orsaken till primär hypogonadism är Klinefelters syndrom.
Symtom:
Den kliniska bilden beror på om tillståndet debuterar före eller efter puberteten.
Kliniska fynd:
Hos den vuxne mannen medför tillståndet värmevallningar, bukfetma, nedsatt libido, erektil dysfunktion, minskad muskelmassa och bentäthet, anemi och depressiva symtom.
Diagnostik:
S-testosteron, och om lågt värde tillägg av S-LH och S-SHBG. 
Behandling:
Testosteronsubstitution i de flesta fall.
 1. Arver, Damber, Giewercman. Andrologi. Studentlitteratur, 2017.
 2. Hypogonadism hos man. Svensk Andrologisk Förening, SAF. Hämtad 2019-11-12. svenskandrologi.se  
 3. Araujo AB, O'Donnell AB, Brambilla DJ, et al. Prevalence and incidence of androgen deficiency in middle-aged and older men: estimates from the Massachusetts Male Aging Study. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89:5920-5926. PubMed  
 4. Bodie J, Lewis JB, Schow D et al. Laboratory evaluations of erectile dysfunction: an evidence based approach. J Urol 2003; 169: 2262-4. PubMed  
 5. Buvat J, Lemaire A. endocrine screening in 1,022 men with erectile dysfunction: clinical significance and cost-effective strategy. J Urol 1997; 158: 764-7. PMID: 9334596 PubMed  
 6. Rhoden EL, Morgentaler A. Risks of testosterone-replacement therapy and recommendations for monitoring. N Engl J Med 2004; 350: 482-92. PubMed  
 7. Wu FC, Tajar A, Beynon JM et al. Identification of late-onset hypogonadism in middle-aged and elderly men. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):123-35. PMID: 20554979 PubMed  
 8. Grant NN, Anawalt BD. Male hypogonadism in the primary care clinic. Prim Care. 2003;30:743-763. PubMed  
 9. Sveriges kommuner och landsting. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. (Hämtad 2018-11-23) nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 10. Rodriguez KM, Pastuszak AW, Khera M. The Role of Testosterone Therapy in the Setting of Prostate Cancer. Curr Urol Rep. 2018 Jun 30;19(8):67. PMID: 29961247 PubMed  
 11. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). European Medicines Agency. PRAC review does not confirm increase in heart problems with testosterone medicines. 10/10/2014 www.ema.europa.eu  
 12. Hudson J, Cruickshank M, Quinton R, et al. Adverse cardiovascular events and mortality in men during testosterone treatment: an individual patient and aggregate data meta-analysis. Lancet Healthy Longevity 2022; 3: 381-393. doi:10.1016/S2666-7568(22)00096-4 DOI  
 13. Lincoff AM, Bhasin S, Flevaris P et al; TRAVERSE Study Investigators. Cardiovascular Safety of Testosterone-Replacement Therapy. N Engl J Med. 2023 Jun 16. doi: 10.1056/NEJMoa2215025. Epub ahead of print. PMID: 37326322 PubMed  
 14. Budoff MJ, et al. Testosterone treatment and coronary artery plaque volume in older men with low testosterone. JAMA 2017; 317: 708. doi:10.1001/jama.2016.21043 DOI  
 15. Walker RF, Zakai NA, MacLehose RF, et al. Association of Testosterone Therapy With Risk of Venous Thromboembolism Among Men With and Without Hypogonadism. JAMA Intern Med 2019. pmid:31710339. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 16. Resnick SM, et al. Testosterone treatment and cognitive function in older men with low testosterone and age-associated memory impairment. JAMA 2017; 317: 708. doi:10.1001/jama.2016.21044 DOI  
 17. Whitsel EA, Boyko EJ, Matsumoto AM, Anawalt BD, Siscovick DS. Intramuscular testosterone esters and plasma lipids in hypogonadal men: a meta-analysis. Am J Med 2001;111:261-269. PubMed  
 18. Pechersky AV, Mazurov VI, Semiglazov VF, Karpischenko AI, Mikhailichenko VV, Udintsev AV. Androgen administration in middle-aged and ageing men: effects of oral testosterone undecanoate on dihydrotestosterone, oestradiol and prostate volume. Int J Androl 2002;25:119-125. PubMed  
 • Jan-Erik Damber, professor och överläkare, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg