Insulinom

Basfakta

Definition

  • Insulinom är neuroendokrina pankreastumörer som huvudsakligen utgår från Langerhans cellöar.
  • Tumörcellerna har egen insulinproduktion och orsakar fastehypoglykemi hos i övrigt friska och välnärda personer.1
  • Det kan uppstå episoder med fastande eller postprandial hypoglykemi.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.