Gå direkt till huvudinnehållet

Insulinom

Senast reviderad:


Definition:
Neuroendokrin pankreastumör som huvudsakligen utgår från Langerhanska cellöar och som har egen insulinproduktion. 
Förekomst:
Incidensen är cirka 1–4/1 000 000 invånare per år och >90 % av insulinomen är benigna.
Symtom:
Huvudvärk, synpåverkan, palpitationer, hungerkänslor, matthet. Hypoglykemisymtomen är oftast mest uttalade på morgonen.
Kliniska fynd:
Kliniska tecken vid svår hypoglykemi kan vara förvirring, ångest, stupor, kramper och koma.
Diagnostik:
Fasteprovokation under 3 dagar på sjukhus med mätningar av glukos, insulin, C-peptid och eventuellt proinsulin. Bilddiagnostik för lokalisering av tumören.
Behandling:
Tumörresektion är botande behandling vid benigna insulinom.
 1. Vella A. Insulinoma. UpToDate, last updated Jan 21, 2021. www.uptodate.com  
 2. Okabayashi T, Shima Y, Sumiyoshi T, Kozuki A, Ito S, Ogawa Y, Kobayashi M, Hanazaki K. Diagnosis and management of insulinoma. World J Gastroenterol. 2013 Feb 14;19(6):829-37. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.829. PMID: 23430217 PubMed  
 3. de Herder WW, Zandee WT, Hofland J. Insulinoma. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al., eds. Endotext. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; October 25, 2020. PMID: 25905215 PubMed  
 4. Giannis D, Moris D, Karachaliou GS, Tsilimigras DI, Karaolanis G, Papalampros A, Felekouras E. Insulinomas: from diagnosis to treatment. A review of the literature. J BUON. 2020 May-Jun;25(3):1302-1314. PMID: 32862570 PubMed  
 5. Insulinomutredning, NU-sjukvården, Rutin. Västra Götalandsregionen (Hämtad 2022-05-02) alfresco-offentlig.vgregion.se  
 6. Vortmeyer AO, Huang S, Lubensky I, Zhuang Z. Non-islet origin of pancreatic islet cell tumors. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 1934-8. PMID: 15070966 PubMed  
 7. Lupsa BC, Chong AY, Cochran EK, et al. Autoimmune forms of hypoglycemia. Medicine (Baltimore) 2009; 88:141. PMID: 19440117 PubMed  
 8. Placzkowski KA, Vella A, Thompson GB, et al. Secular trends in the presentation and management of functioning insulinoma at the Mayo Clinic, 1987-2007. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 1069-73. PMID: 19141587 PubMed  
 9. Hirshberg B et al. Forty-eight-hour fast: the diagnostic test for insulinoma. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 3222. PubMed  
 10. Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET), RCC (hämtad 2022-05-02) cancercentrum.se  
 • Robert Bränström, docent och överläkare endokrinkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim