Hypertriglyceridemi

 • Definition:Hypertriglyceridemi är ett tillstånd med förhöjda triglyceridvärden (>1,7 mmol/L) och en indikator på ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.
 • Förekomst:Ungefär en tredjedel av vuxna har triglycerider >1,7 mmol/L.
 • Symtom:Inga. Värden >10 mmol/L kan utlösa akut pankreatit.
 • Fynd:I vissa fall kan xanthom/xanthelasma observeras.
 • Diagnos:Mild-måttlig hypertriglyceridemi >1,7 mmol/L till 10 mmol/L, svår hypertriglyceridemi: >10 mmol/L.
 • Behandling:Levnadsvaneförändringar. Läkemedelsbehandling bör övervägas vid högriskpatienter med triglycerider >2,3 mmol/L trots levnadsvaneförändringar.

Basfakta

Definition

 • Hypertriglyceridemi är ett tillstånd med förhöjda triglyceridvärden och en indikator på ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom:
  • Mild-måttlig hypertriglyceridemi: >1,7 mmol/L till 10 mmol/L
   • Värden >1,7 mmol/L innebär sannolikt en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom1
  • Svår hypertriglyceridemi: >10 mmol/L
   • Chylomikronemi föreligger när triglyceridvärdena är ≥11.3 mmol/L
 • Hypertriglyceridemi i kombination med låga HDL-kolesterolvärden är viktiga tecken på metabolt syndrom och familjär kombinerad hyperlipidemi.
 • Primär hypertriglyceridemi:
  • Är ett genetisk betingat tillstånd
 • Sekundär hypertriglyceridemi:
  • Är ett förvärvat tillstånd och betydligt vanligare än primär hypertriglyceridemi
 • Kombinerad hyperlipidemi:
  • Är ett tillstånd där både kolesterolnivån och triglyceridnivån är förhöjd
  • Både genetiska och miljöfaktorer har betydelse för hypertriglyceridemi

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.