Gå direkt till huvudinnehållet

Hypofyssjukdomar

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hypofyssjukdomar är vanligen tumörsjukdomar som kan leda till nedsatt eller ökad produktion av hypofyshormoner.
Förekomst:
I det svenska hypofysregistret registreras 300–500 nya fall av hypofystumörer årligen, varav cirka hälften är endokrint inaktiva hypofysadenom.
Symtom:
Symtombilden beror på underliggande orsak, eventuell överproduktion av vissa hormoner, eventuell hypofysinsufficiens och eventuella trycksymtom (huvudvärk, synpåverkan).
Kliniska fynd:
Kliniska fynd är beroende av vilka hormonella hypofysaxlar som är påverkade. Eventuellt synbortfall.
Diagnostik:
Hormonell screening av samtliga hypofysaxlar, ögonundersökning, MR-undersökning och kartläggning av samsjuklighet.
Behandling:
Behandlingen avgörs av underliggande orsak. Aktuella åtgärder är operation, substitutionsbehandling, perorala dopaminagonister vid prolaktinom och i vissa fall strålbehandling.
 1. Chehade JM, Sultan S. Assessment of pituitary mass. BestPractice, last updated July 29, 2013.
 2. Lake MG, Krook LS, Gruz SV. Pituitary adenomas: an overview. Am Fam Physician 2013; 88: 319-27. PMID: 24010395 PubMed  
 3. Melmed S. Pituitary-tumor endocrinopathies. N Engl J Med 2020; 382:937-950. doi:10.1056/NEJMra1810772 DOI  
 4. Regionalt vårdprogram för hypofystumörer Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. 2019-09-15 Version: 04 www.cancercentrum.se  
 5. Lund-Johansen M, Aanderud S, Schreiner T, et al. Ikke-hormonproduserende hypofyseadenomer. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2253-6.
 6. Nationellt vårdprogram Hypofystumörer, RCC (hämtad 2021-09-20) cancercentrum.se  
 7. Hypofys. Svenska Hypofysregistret. Sammanfattning till interaktiva rapporten för 2018. Hämtad 2020-09-10 www.cancercentrum.se  
 8. Iacovazzo D, De Marinis L. Treatment of hyperprolactinemia in post-menopausal women: pros. Endocrine. 2015 Feb;48(1):76-8. doi: 10.1007/s12020-014-0377-9 DOI  
 9. Rogers A, Karavitaki N, Wass JA. Diagnosis and management of prolactinomas and non-functioning pituitary adenomas. BMJ. 2014 Sep 10;349:g5390. doi: 10.1136/bmj.g5390. DOI  
 10. Higham CE, Johannsson G, Shalet SM. Hypopituitarism.Lancet. 2016 Nov 12;388(10058):2403-2415. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30053-8. Epub 2016 Mar 31. PMID: 27041067. PubMed  
 11. Johnston PC, Hamrahian AH, Weil RJ, et al. Pituitary tumor apoplexy. J Clin Neurosci. 2015 Jun;22(6):939-44.pmid: 25800143 PubMed  
 12. Biousse V, Newman NJ, Oyesiku NM. Precipitating factors in pituitary apoplexy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 71: 542 - 5. PubMed  
 13. Eda M, Saeki N, Fujimoto N, Sunami K. Demonstration of optic pathway in large pituitary adenoma on heavily T2 weighted MR images. Br J Neurosurg 2002; 16: 21 - 9. PubMed  
 14. Lillehei KO, Kirschmann DL, Kleinschmidt-Demasters BK, Ridgway EC. Reassessment of the role of radiation therapy in the treatment of endocrine inactive pituitary macroadenomas. Neurosurgery 1998; 43: 432 - 9. PubMed  
 15. Suhardja A, Kovacs K, Rutka J. Genetic basis of pituitary adenoma invasiveness: a review. J Neurooncol 2001; 52: 195 - 204. PubMed  
 16. Jonsson B, Nilsson B. The impact of pituitary adenoma on morbidity. Increased sick leave and disability retirement in a cross-sectional analysis of Swedish national data. Pharmacoeconomics 2000; 18: 73 - 81. PubMed  
 17. Higham CE, Johannsson G, Shalet SM. Hypopituitarism. Lancet. 2016;388(10058):2403-2415. PMID: 27041067 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Henrik Vestergaard, overlæge, dr. med., Endokrinologisk afdeling, Herlev Hospital (Lægehåndbogen)