Gå direkt till huvudinnehållet

Diabetes insipidus

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
En sjukdom som kännetecknas av ökad törst och passage av stora mängder okoncentrerad urin
Förekomst:
Ovanligt tillstånd.
Symtom:
Polydipsi (ökat intag av vätska) och polyuri (ökad urinproduktion). Törst kan förekomma, men finns inte alltid till följd av att personen dricker mycket. 
Kliniska fynd:
Symtom på dehydrering förekommer. 
Diagnostik:
Total urinmängd samt urin- och blodosmolalitet är viktiga kompletterande undersökningar. 
Behandling:
Beror på typen av diabetes insipidus. 
  1. Robertson GL. Diabetes insipidus: Differential diagnosis and management. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2016;30(2):205-218. PMID:27156759. PubMed  
  2. Di Iorgi N, Napoli F, Allegri AE, et al. Diabetes insipidus--diagnosis and management. Horm Res Paediatr. 2012;77(2):69-84. PMID:22433947. PubMed  
  3. Kalra S, Zargar AH, Jain SM, et al. Diabetes insipidus: The other diabetes. Indian J Endocrinol Metab. 2016;20(1):9-21. PMID:26904464. PubMed  
  4. Lu HA. Diabetes Insipidus. Adv Exp Med Biol. 2017;969:213-225. PMID:28258576. PubMed  
  5. Hui C, Radbel JM. Diabetes Insipidus. Updated 2019 Dec 18. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. PMID:29262153. PubMed  
  6. Refardt J, Winzeler B, Christ-Crain M. Copeptin and its role in the diagnosis of diabetes insipidus and the syndrome of inappropriate antidiuresis. Clin Endocrinol (Oxf). 2019;91(1):22-32. PMID:31004513. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Cecilia Mattsson, docent och överläkare, Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå