Fruktosintolerans

Basfakta

Definition

  • Fruktosintolerans är en ärftlig brist i fruktosomsättningen, och tre typer av brist finns beskrivna.
    • Essentiell fruktosuri – en lindrig form av tillståndet som inte kräver behandling.
    • Medfödd fruktosintolerans och medfödd brist på fruktos-1,6-bifosfatas är tillstånd som kan behandlas, och särskilt hos spädbarn kan dessa vara livshotande tillstånd om de inte behandlas1
  • Fruktosmalabsorption
  • Det här dokumentet handlar i första hand om medfödd fruktosintolerans.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.