Gå direkt till huvudinnehållet

Diabetesketoacidos och hyperosmolär hyperglykemi

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Diabetesketoacidos och hyperosmolär hyperglykemi är livshotande tillstånd som representerar var sin ände av ett spektrum med dekompenserad diabetes. Tillstånden skiljer sig från varandra vad gäller debut, grad av dehydrering och ketoacidosens allvarlighetsgrad. Hyperglykemi ingår i tillstånden, men diabetesketoacidos kan även förekomma vid P-glukos <11,1 mmol/L och kallas då normoglykemisk ketoacidos.
Förekomst:
Incidensen av diabetesketoacidos är cirka 6/100 000 vuxna invånare och år och är vanligast vid typ 1-diabetes. Hyperosmolär hyperglykemi förekommer i alla åldersgrupper, men oftast hos äldre patienter med typ 2-diabetes.
Symtom:
Uttalad törst, stora urinmängder, synrubbningar och trötthet. Illamående, kräkningar och magsmärtor är vanligare vid diabetesketoacidos.
Kliniska fynd:
Eventuellt sänkt medvetandegrad. Vid diabetesketoacidos förekommer acetonluktande andedräkt och i svåra fall djupa andetag (Kussmauls andning).
Diagnostik:
Diagnos ställs baserat på anamnes, klinisk undersökning, mätning av glukos, ketoner, syrabasstatus (blodgas) och osmolalitet.
Behandling:
Tillstånden kräver omedelbar inläggning på sjukhus. Rehydrering, insulin och kalium är tre hörnstenar i behandlingen.

 

 1. Fagher K. Nilsson A, Löndahl M. Ketoacidos vid diabetes hos vuxna. Lakartidningen.se 2013-12-17 www.lakartidningen.se  
 2. Westerberg DP. Diabetic ketoacidosis: evaluation and treatment. Am Fam Physician 2013; 87: 337-46. American Family Physician  
 3. MacIsaac RJ, Lee LY, McNeil KJ, Tsalamandris C, Jerums G. Influence of age on the presentation and outcome of acidotic and hyperosmolar diabetic emergencies. Intern Med J 2002; 32: 379-85. PubMed  
 4. Gupta S, Prabhu MR, Gupta MS, Niblett D. Severe non-ketotic hyperosmolar coma-intensive care management. Eur J Anaesthesiol 1998; 15: 603-6. PubMed  
 5. Wang ZH, Kihl-Selstam E, Eriksson JW. Ketoacidosis occurs in both Type 1 and Type 2 diabetes--a population-based study from Northern Sweden. Diabet Med. 2008 Jul;25(7):867-70. PMID: 18644074 PubMed  
 6. Fritsch M, Rosenbauer J, Schober E, Neu A, Placzek K, Holl RW. German Competence Network Diabetes Mellitus and the DPV Initiative. Predictors of diabetic ketoacidosis in children and adolescents with type 1 diabetes. Experience from a large multicentre database. Pediatr Diabetes 2011;12(4 pt 1):307–312.
 7. Henriksen OM, Røder ME, Prahl JB, Svendsen OL. Diabetic ketoacidosis in Denmark incidence and mortality estimated from public health registries. Diabetes Res Clin Pract 2007;76(1):51-56. PubMed  
 8. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32:1335-43 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 9. Schober E, Rami B, Waldhoer T; Austrian Diabetes Incidence Study Group. Diabetic ketoacidosis at diagnosis in Austrian children in 1989–2008: a population-based analysis. Diabetologia 2010;53(6):1057-61. PubMed  
 10. Läkemedelsverket (februari 2016). SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos. Hämtad: 2016-03-10. lakemedelsverket.se  
 11. Rosenstock J, Ferrannini E. Euglycemic Diabetic Ketoacidosis: A Predictable, Detectable, and Preventable Safety Concern With SGLT2 Inhibitors. Diabetes Care. 2015 Sep;38(9):1638-42. PMID: 26294774 PubMed  
 12. Svenska barnläkarföreningens (BLF) delförening för endokrinologi. Hanås R, Pettersson M, Olivercrona A, Särnblad S. Ketoacidos (DKA) och hyperosmolärt hyperglykemiskt koma (HHC) vid diabetes.2017. endodiab.barnlakarforeningen.se  
 13. Sjöholm Å, Pettersson M, Botold C, et al. Ketosbenägen typ 2-diabetes kan förväntas öka i Sverige. Läkartidningen 2017; 114: EA79. lakartidningen.se  
 14. Bonikowska K, Magnusson P, Sjöholm Å. LCHF-kost gav svår keto­acidos hos patienter med typ 2-diabetes. Läkartidningen. 2018;115:E4AD. lakartidningen.se  
 15. Stoner GD. Hyperosmolar hyperglycemic state. Am Fam Physician 2005; 71: 1723-30. PubMed  
 16. Trence DL, Hirsch IB. Hyperglycemic crises in diabetes mellitus type 2. Endocrinol Metab Clin North Am 2001; 30: 817-31. PubMed  
 17. Chu CH, Lee JK, Lam HC, Lu CC. Prognostic factors of hyperglycemic hyperosmolar nonketotic state. Chang Gung Med J 2001; 24: 345-51. PubMed  
 18. Wilson JF. In clinic. Diabetic ketoacidosis Ann Intern Med 2010;152(1):ITC1-1-ITC1-15.
 19. Dunger DB, Sperling MA, Acerini CL et al. European Society for Paediatric Endocrinology/Lawson Wilkins pediatric endocrine society consensus statement on diabetic ketoacidosis on children and adolescents. Pediatrics 2004; 113: 133-40. Pediatrics  
 20. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy MB, Barrett EJ, Kreisberg RA, Malone JI, et al. Hyperglycemic crises in diabetes. Diabetes Care 2004; 27(suppl 1): S94-102.
 21. Siperstein MD. Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar coma. Endocrinol Metab Clin North Am 1992; 21: 415-32. PubMed  
 22. Ting JY. Hyperosmolar diabetic non-ketotic coma, hyperkalaemia and an unusual near death experience. Eur J Emerg Med 2001; 8: 57-63. PubMed  
 23. Samuelsson U, Ludvigsson J. When should determination of ketonemia be recommended? Diabetes Technol Ther 2002; 4: 645-50. PubMed  
 24. Vanelli M, Chiari G, Capuano C, Iovane B, Bernardini A, Giacalone T. The direct measurement of 3-beta-hydroxy butyrate enhances the management of diabetic ketoacidosis in children and reduces time and costs of treatment. Diabetes Nutr Metab 2003; 16: 312-6. PubMed  
 25. Takaike H, Uchigata Y, Iwasaki N, Iwamoto Y. Transient elevation of liver transaminase after starting insulin therapy for diabetic ketosis or ketoacidosis in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 2004; 64: 27-32. PubMed  
 26. Schade DS, Eaton RP. Diabetic ketoacidosis-pathogenesis, prevention and therapy. Clin Endocrinol Metab 1983; 12: 321-38. PubMed  
 27. Viallon A, Zeni F, Lafond P, Venet C, Tardy B, Page Y, et al. Does bicarbonate therapy improve the management of severe diabetic ketoacidosis? Crit Care Med 1999; 27: 2690-3. PubMed  
 28. Fisher JN, Kitabchi AE. A randomized study of phosphate therapy in the treatment of diabetic ketoacidosis. J Clin Endocrinol Metab 1983; 57: 177-80. PubMed  
 29. Lloyd CW, Johnson CE. Management of hypophosphatemia. Clin Pharm 1988; 7: 123-8. PubMed  
 30. Tso EL, Barish RA. Magnesium: clinical considerations. J Emerg Med 1992; 10: 735-45. PubMed  
 31. Edge JA, Ford-Adams ME, Dunger DB. Causes of death in children with insulin dependent diabetes 1990 - 96. Arch Dis Child 1999; 81: 318-23. PubMed  
 32. Deeb L. Development of fatal cerebral oedema during outpatient theraphy for diabetic ketoacidosis. Pract Diabetes Int 1989; 6: 212-3. PubMed  
 33. Edge JA, Hawkins MM, Winter DL et al. The risk and outcome of cerebral oedema developing during diabetic ketoacidosis. Arch Dis Child 2001; 85: 16-22. PubMed  
 34. Muir A. Therapeutic controversy. Cerebral edema in diabetic ketoacidosis: a look beyond rehydration. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 509-13. PubMed  
 35. Glaser NS, Wootton-Gorges SL, Buonocore MH, et al. Frequency of sub-clinical cerebral edema in children with diabetic ketoacidosis. Pediatr Diabetes 2006;7:75-80. PubMed  
 36. Rogers B, Sills I, Cohen M et al. Diabetic ketoacidosis. Neurologic collapse during treatment followed by severe developmental morbidity. Clin Pediatr 1990; 29: 451-6. PubMed  
 37. Feddersen E, Lockwood DH. An inpatient diabetes educator's impact on length of hospital stay. Diabetes Educ 1994; 20: 125-8. PubMed  
 38. Freeland BS. Diabetic ketoacidosis. Diabetes Educ 2003; 29: 384-95. PubMed  
 39. Magee MF, Bhatt BA. Management of decompensated diabetes. Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar syndrome. Crit Care Clin 2001; 17: 75-106. PubMed  
 40. Cummings E, Lawrence S, Daneman D. Cerebral edema (CE) in pediatric diabetes ketoacidosis (DKA) in Canada. Diabetes 2003; 52: A400. PubMed  
 41. Pinies JA, Cairo G, Gaztambide S, Vazquez JA. Course and prognosis of 132 patients with diabetic non ketotic hyperosmolar state. Diabete Metab 1994; 20: 43-8. PubMed  
 42. Yang JY, Cui XL, He XJ. Non-ketotic hyperosmolar coma complicating steroid treatment in childhood nephrosis. Pediatr Nephrol 1995; 9: 621-2. PubMed  
 • Ulla-Britt Ericsson, docent och specialist i invärtesmedicin och endokrinologi, Malmö
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet