Gå direkt till huvudinnehållet

Hypoglykemi vid diabetes

Senast reviderad:


Definition:
P-glukos ≤3,9 mmol/L.
Förekomst:
Vanligt vid typ 1-diabetes och typ 2-diabetes som behandlas med insulin, SU-preparat eller repaglinid.
Symtom:
Hungerkänsla, svaghet, trötthet, nedsatt medvetandegrad, konfusion
medvetslöshet, kramper, förlamningar, blekhet, ångest, oro, hjärtklappning, stickningar/domningar, skakningar, tremor, svettningar.
Kliniska fynd:
Se ovan.
Diagnostik:
Diagnos ställs med hjälp av mätning av P-glukos, tillsammans med en bedömning om symtomen kan ha utlösts av lågt P-glukos. 
Behandling:
Hos vaken patient tillförsel av perorala, snabba kolhydrater. Hos medvetslös patient glukagon i.m./i.v. eller infusion av glukoslösning. 
 1. Balijepalli C, Druyts E, Siliman G, Joffres M, Thorlund K, Mills EJ. Hypoglycemia: a review of definitions used in clinical trials evaluating antihyperglycemic drugs for diabetes. Clin Epidemiol. 2017;9:291-296. PMID:28579834. PubMed  
 2. Seaquist ER, Anderson J, Childs B, et al. Hypoglycemia and diabetes: a report of a workgroup of the American Diabetes Association and the Endocrine Society. Diabetes Care. 2013;36(5):1384-1395. PMID:23589542. PubMed  
 3. Pedersen-Bjergaard U, Thorsteinsson B. Reporting Severe Hypoglycemia in Type 1 Diabetes: Facts and Pitfalls. Curr Diab Rep. 2017;17(12):131. PMID:29080929. PubMed  
 4. Heller SR, Peyrot M, Oates SK, Taylor AD. Hypoglycemia in patient with type 2 diabetes treated with insulin: it can happen. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020;8(1):e001194. PMID:32546549. PubMed  
 5. Ortiz MR. Hypoglycemia in Diabetes. Nurs Clin North Am. 2017;52(4):565-574. PMID:29080578. PubMed  
 6. Hansen A. Alkoholorsakad hypoglykemi. Läkartidningen 09/2008. lakartidningen.se  
 7. Freeland B. Hypoglycemia in Diabetes Mellitus. Home Healthc Now. 2017;35(8):414-419. PMID:28857864. PubMed  
 8. Region Östergötland. INSULINKÄNNINGAR (Hypoglykemi). Inget datum. cms.medibas.se  
 9. Carlson JN, Schunder-Tatzber S, Neilson CJ et al. Dietary sugars versus glucose tablets for first-aid treatment of symptomatic hypoglycaemia in awake patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Emerg Med J. 2017 Feb;34(2):100-106. PMID:27644757. PubMed  
 10. Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94:709. PMID: 19088155 PubMed  
 11. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning. 2018. (Hämtad 2022-06-13) www.socialstyrelsen.se  
 12. Jendle J, Jansson S. Kontinuerlig glukosmätning alternativ vid typ 2-diabetes. Lakartidningen.se 2021-01-20. lakartidningen.se  
 13. Transportstyrelsen. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (konsoliderad elektronisk utgåva). TSFS 2020:125 (hämtad 2022-06-13). www.transportstyrelsen.se  
 14. Johnson-Rabbett B, Seaquist ER. Hypoglycemia in diabetes: The dark side of diabetes treatment. A patient-centered review. J Diabetes. 2019;11(9):711-718. PMID:30983138. PubMed  
 15. Lo SC, Yang YS, Kornelius E, et al. Early cardiovascular risk and all-cause mortality following an incident of severe hypoglycaemia: A population-based cohort study. Diabetes Obes Metab. 2019. PMID: 30972910 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas