Diabetesretinopati

  • Definition:Retinopati till följd av progressiv mikroangiopati orsakat av diabetes typ 1 eller 2.
  • Förekomst:Finns hos 1/3 av personer med nyupptäckt diabetes typ 2. Efter 5 år har cirka 10 % ögonbottenförändringar.
  • Symtom:Få symtom tidigt i förloppet eftersom förändringarna ofta börjar perifert i retina.
  • Kliniska fynd:Efter hand kan retinaförändringar som mikroaneurysm, små blödningar och exsudat påvisas. Det kan också föreligga katarakt, brytningsfel och i några fall dubbelsyn.
  • Diagnostik:Rutinmässig screening hos ögonläkare.
  • Behandling:Primärt bästa möjliga kontroll av diabetes och blodtryck. Sekundärt laserfotokoagulation, eventuellt behandling med anti-VEGF.

Basfakta

Definition

  • Ögonkomplikationer vid diabetes är först och främst retinopatier,1-2 men det förekommer även linsförändringar, refraktionsproblem, glaukom och ögonmuskelpareser.
  • Diabetesretinopati är en progressiv mikroangiopati vars prevalens ökar ju längre patienten har haft diabetes mellitus.3 Utvecklingen anges nedan:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.