Gå direkt till huvudinnehållet

Diabetesnefropati

Senast reviderad:


Definition:
Diabetesnefropati karakteriseras av albuminuri och/eller progressiv försämring av njurfunktionen.
Förekomst:
Cirka 20–50 % av alla personer med diabetes utvecklar diabetesnefropati.
Symtom:
Vanligen har patienten inga symtom som beror på diabetesnefropati vid diagnos.
Kliniska fynd:
Oftast saknas kliniska fynd som talar för sjukdomen.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på en sannolikhetsbedömning om nedsatt eGFR och/eller albuminuri har diabetes som orsak. 
Behandling:
Behandlingen består av behandling av allmänna riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar, god metaboll kontroll, normotension och behandling med ACE-hämmare/ARB.
 1. Umanath K, Lewis JB. Update on Diabetic Nephropathy: Core Curriculum 2018. Am J Kidney Dis. 2018;71(6):884-895. PMID:29398179. PubMed  
 2. Selby NM, Taal MW. An updated overview of diabetic nephropathy: Diagnosis, prognosis, treatment goals and latest guidelines. Diabetes Obes Metab. 2020;22 Suppl 1:3-15. PMID:32267079. PubMed  
 3. Diabeteshandboken.se. Njuren nefropati. Senast uppdaterad 21-03-19 (hämtad 2022-05-09). www.diabeteshandboken.se  
 4. Samsu N. Diabetic Nephropathy: Challenges in Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. Biomed Res Int. 2021;2021:1497449. PMID:34307650. PubMed  
 5. Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan (hämtad 2022-04-11) nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 6. Li N, Lv D, Zhu X, et al. Effects of SGLT2 Inhibitors on Renal Outcomes in Patients With Chronic Kidney Disease: A Meta-Analysis. Front Med (Lausanne). 2021;8:728089. Published 2021 Nov 1. PMID:34790672. PubMed  
 7. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. (CREDENCE Trial Investigators). Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. N Engl J Med. 2019. PMID: 30990260 PubMed  
 8. Läkemedelsverket. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel - behandlingsrekommendation. 5:2014.
 9. House AA, Eliasziw M, Cattran DC, et al. Effect of B-vitamin therapy on progression of diabetic nephropathy. A randomized controlled trial. JAMA 2010; 303: 1603-9. PMID:20424250. PubMed  
 10. de Zeeuw D, Agarwal R, Amdahl M, et al. Selective vitamin D receptor activation with paricalcitol for reduction of albuminuria in patients with type 2 diabetes (VITAL study). a randomised controlled trial. Lancet 2010; 376: 1543-51. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas