Gå direkt till huvudinnehållet

Diabetesfotsår (diabetesfot)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Sårbildning som senkomplikation till diabetesneuropati och perifer arteriell sjukdom.
Förekomst:
Cirka 25 % av alla diabetiker får ett diabetesfotsår.
Symtom:
Ofta sår utan mycket smärta. 
Kliniska fynd:
Tecken på diabetesneuropati och perifer arteriell sjukdom.
Diagnostik:
Består av inspektion och bedömning av såret samt riskfaktorer för att framtida sår ska uppstå. 
Behandling:
Behandling av såret (avlastning, behandling av infektioner, sårvård, god metabol kontroll) och förebyggande åtgärder.
 1. Mishra SC, Chhatbar KC, Kashikar A, et al. Diabetic foot. BMJ 2017; 359: j5064. pmid:29146579 PubMed  
 2. Zhang P, Lu J, Jing Y, et al. Global epidemiology of diabetic foot ulceration: a systematic review and meta-analysis. Ann Med 2017; 49(2): 106-116. pmid:27585063 PubMed  
 3. Volmer-Thole M, Lobmann R. Neuropathy and Diabetic Foot Syndrome. Int J Mol Sci 2016; 17(6): pii:E917. pmid:27294922 PubMed  
 4. Janusinfo (Region Stockholm). Diabetes – fotsår. 2019-07-10 (Hämtad 2019-11-11). janusinfo.se  
 5. Bus SA, van Netten JJ, Lavery LA, et al. IWGDF guidance on the prevention of foot ulcers in at-risk patients with diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32 Suppl 1: 16-24. pmid:26334001 PubMed  
 6. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Diabetes med hög risk för fotsår. nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 7. Muller IS, de Grauw WJC, van Gerwen WHEM, et al. Foot amputation and lower limb amputation in type 2 diabetic patients in Dutch primary health care. Diab Care 2002; 25: 570-4. PubMed  
 8. Strama Nationell. Hud- och mjukdelsinfektioner. 2019 (Hämtad 2019-11-11). appcms.softwerk.se  
 9. Diabeteshandboken.se. Fötter Sår. 2018-03-22 (Hämtad 2019-11-12). www.diabeteshandboken.se  
 10. Armstrong DG, et al. Evaluation of removable and irremovable cast walkers in the healing of diabetic foot wounds: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2005; 28: 551-4. PubMed  
 11. Bus SA, van Deursen RW, Armstrong DG, et al. Footwear and offloading interventions to prevent and heal foot ulcers and reduce plantar pressure in patients with diabetes: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev. 2016 Jan;32 Suppl 1:99-118.pmid: 26342178 PubMed  
 12. Edwards J, Stapley S. Debridement of diabetic foot ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD003556. DOI: 10.1002/14651858.CD003556.pub2. DOI  
 13. Game FL, Apelqvist J, Attinger C, et al. Effectiveness of interventions to enhance healing of chronic ulcers of the foot in diabetes: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32 Suppl 1: 154-168. pmid:26344936 PubMed  
 14. Dumville JC, Lipsky BA, Hoey C, et al. Topical antimicrobial agents for treating foot ulcers in people with diabetes. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 14;6:CD011038. PMID: 28613416 PubMed  
 15. Armstrong DG, Nguyen HC. Improvement in healing with aggressive edema reduction after debridement of foot infection in persons with diabetes. Arch Surg 2000; 135: 1405-9. PubMed  
 16. SBU. Vakuumassisterad sårbehandling. Rapportnr: 2011-09. 2011. www.sbu.se  
 17. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. lakemedelsverket.se  
 18. Hyperbar syrgasbehandling av diabetesrelaterade fot- och bensår. SBU 2016. www.sbu.se  
 19. Santema KTB, Stoekenbroek RM, Koelemay MJW, Reekers J. Hyperbaric Oxygen Therapy in the Treatment of Ischemic Lower Extremity Ulcers in Patients With Diabetes: Results of the DAMO2CLES Multicenter Randomized Clinical Trial. Diabetes Care. 2017. PMID: 29074815 PubMed  
 20. Frykberg RG, Franks PJ, Edmonds M, et al. A Multinational, Multicenter, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Efficacy of Cyclical Topical Wound Oxygen Therapy (TWO2) in the Treatment of Chronic Diabetic Foot Ulcers: The TWO2 Study. Diabetes Care 2019. pmid:31619393 PubMed  
 21. Santema TB, Poyck PPC, Ubbink DT. Skin grafting and tissue replacement for treating foot ulcers in people with diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD011255. DOI: 10.1002/14651858.CD011255.pub2 DOI  
 22. Moore ZE, Corcoran MA, Patton D Nutritional interventions for treating foot ulcers in people with diabetes. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 17;7:CD011378. doi: 10.1002/14651858.CD011378.pub2. DOI  
 23. Malhotra R, Chan CS, Nather A. Osteomyelitis in the diabetic foot. Diabet Foot Ankle 2014. pmid:25147627 PubMed  
 24. Tennvall GR, Apelqvist J, Eneroth M. Costs of deep foot infections in patients with diabetes mellitus. Pharmacoeconomics 2000; 18: 225-8. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Björn Eliasson, adjungerad professor och överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg