Gå direkt till huvudinnehållet

Hyperaldosteronism, primär

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Olika tillstånd med förhöjda aldesteronnivåer i blodet. Vid primär hyperaldesteronism (PA) finns genesen i binjurebarken. 
Förekomst:
PA föreligger hos upp till cirka 10 % av alla patienter med hypertoni i primärvården. 
Symtom:
Ofta inga symtom. Hypokalemi kan ge symtom i form av trötthet och muskelsvaghet. 
Kliniska fynd:
Hos många, men inte alla, hypertoni.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av ett screeningstest, aldosteron/renin-kvot (ARR), vid hög risk för PA. 
Behandling:
Behandlingen består av läkemedel och/eller kirurgi för att minska risken på kardiovaskulära sjukdomar.
 1. Ragnarsson O, Muth A, Johannsson G, Wängberg G. Primär aldosteronism är en under­diagnostiserad orsak till hypertoni. Läkartidningen. 2015;112:DRFR. www.lakartidningen.se  
 2. Westerdahl C, Bergenfelz A, Isaksson A et al. Primary aldosteronism among newly diagnosed and untreated hypertensive patients in a Swedish primary care area. Scand J Prim Health Care. 2011 Mar;29(1):57-62. PMID: 21323498 PubMed  
 3. Buffolo F, Monticone S, Tetti M, Mulatero P. Primary aldosteronism in the primary care setting. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2018;25(3):155-159. PMID:29629943. PubMed  
 4. Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram binjuretumörer. 2023-01-10 (Hämtad 2023-02-27) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 5. Brown JM, Siddiqui M, Calhoun DA, et al. The Unrecognized Prevalence of Primary Aldosteronism A Cross-sectional Study. Ann Intern Med 2020; 173: 10-20. pmid:32449886 PubMed  
 6. Dominguez A, Muppidi V, Gupta S. Hyperaldosteronism. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 17, 2020. PMID:29763159. PubMed  
 7. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104. PMID:30165516. PubMed  
 8. Byrd JB, Turcu AF, Auchus RJ. Primary Aldosteronism: Practical Approach to Diagnosis and Management. Circulation. 2018;138(8):823-835. PMID:30359120. PubMed  
 9. Landstinget i Uppsala län. Primär aldesteronism. November 2019 (Hämtad 2020-09-16). endokrinologforeningen.se  
 10. Sur M, Shah AD. Alkalosis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; March 16, 2020. PMID:31424853. PubMed  
 11. Vilela LAP, Almeida MQ. Diagnosis and management of primary aldosteronism. Arch Endocrinol Metab. 2017;61(3):305-312. PMID:28699986. PubMed  
 12. Galati SJ. Primary aldosteronism: challenges in diagnosis and management. Endocrinol Metab Clin North Am 2015; Jun;44(2): 355-69. pmid:26038205 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas