Gå direkt till huvudinnehållet

Cushings syndrom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cushing syndrom är den kliniska bild som uppstår vid långvarigt förhöjt kortisol och beror antingen på ACTH-producerande tumör, sjukdom i binjurebarken eller exogen tillförsel av glukokortikoider. Cushings sjukdom är benämningen när orsaken är ACTH-producerande hypofystumör.
Förekomst:
Endogen Cushings syndrom är ovanligt.
Symtom:
Typiska symtom är viktökning med central fetma, trötthet, amenorré, tunn hud, psykiska förändringar som depression.
Kliniska fynd:
Månansikte, tjurnacke, central fetma, hirsutism, hudblödningar, blå-lila striae, proximal myopati, hypertoni.
Diagnostik:
Vid klinisk misstanke om endogent Cushings syndrom görs dexametasonhämningstest, salivkortisol vid sänggåendet eller dygnsurinskortisol.
Behandling:
Primärt kirurgisk behandling vid ACTH-producerande tumör.
  1. Wengander S, Trimpou T, Dahlqvist P et al. ABC om Cushings syndrom. Läkartidningen. 2020;117:20035. lakartidningen.se  
  2. Yorke E, Atiase Y, Akpalu J, Sarfo-Kantanka O. Screening for Cushing Syndrome at the Primary Care Level: What Every General Practitioner Must Know. Int J Endocrinol. 2017;2017:1547358. doi:10.1155/2017/1547358 DOI  
  3. Nationellt vårdprogram Hypofystumörer, RCC (hämtad 2021-09-20) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  4. Nationellt vårdprogram för binjuretumörer. RCC. Hämtad 2023-02-13 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  5. Svenska endokrinologföreningen. Information om Cushings syndrom. 2017-12-12. Hämtad 2020-09-17. endokrinologforeningen.se  
  6. Wengander S, Trimpou P, Papakokkinou E, et al. The incidence of endogenous Cushing’s syndrome in the modern era. Clin Endocrinol (Oxf). 2019;91(2):263-70. PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet