Gå direkt till huvudinnehållet

D-vitaminbrist

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
D-vitaminbrist är 25-hydroxyvitamin D lägre än <25 nmol/L. 25-hydroxyvitamin mellan 25–50 nmol/L kallas för D-vitamininsufficiens. D-vitaminbrist beror på för lite solexponering och/eller för lågt intag av D-vitamin.
Förekomst:
Oklar förekomst i Sverige. Riskgrupper är bland annat mörkhyade boende i Skandinavien och äldre personer med lite utomhusvistelse.
Symtom:
Långvarig D-vitaminbrist kan ge trötthet, muskelsvaghet, bensmärtor och osteomalaci hos vuxna eller rakit hos barn.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd kan vara minskad muskelkraft i benen.
Diagnostik:
Mätning av 25-hydroxyvitamin D i serum eller plasma.
Behandling:
Förebyggande behandling är solexponering under sommarhalvåret och intag av D-vitamin via kosten (fet fisk och D-vitaminberikade livsmedel). D-vitamin tillskott bör tas av vissa riskgrupper. Peroralt D-vitamin ges allltid vid D-vitaminbrist, men även vid D-vitamininsufficiens om symtom och/eller påverkad biokemi (hypokalcemi, högt P/S-PTH och S/P-ALP) finns. Eventuellt kalciumtillskott.

 

 1. Lorentzon M, Åkesson K, Mellström D et al. D-vitaminbehandling och skeletthälsa – svenska riktlinjer behövs Rekommendationer från Svenska osteoporossällskapets kliniska expertgrupp. Lakartidningen.se 2014-07-29 lakartidningen.se  
 2. Tørring O, Rönnmark C och Ljungren Ö. Läkemedelsboken, kap Rubbningar i kalciumomsättningen: Läkemedelsverket, 2015. lakemedelsboken.se  
 3. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK. Vitamin D-brist. Hämtad 2023-11-27 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 4. Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, Gonzalez-Gross M et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr. 2016 Apr;103(4):1033-44. doi: 10.3945/ajcn.115.120873. Epub 2016 Feb 10. PMID: 26864360 PubMed  
 5. Cashman KD. Vitamin D Deficiency: Defining, Prevalence, Causes, and Strategies of Addressing. Calcif Tissue Int. 2020 Jan;106(1):14-29. doi: 10.1007/s00223-019-00559-4. Epub 2019 May 8. PMID: 31069443 PubMed  
 6. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007; 357: 266-81. PubMed  
 7. Den norske legeforening. Nyheter 2019. Solarium uegnet som kilde til vitamin D. www.legeforeningen.no  
 8. Livsmedelsverket. Brugård Kunde, Å.Råd om D-vitamintillskott till riskgrupper Risk- och nyttohanteringsrapport. Livsmedelverkets rapportserie nr 21 2018. ISSN 1104-7089 www.livsmedelsverket.se  
 9. Lehmann U, Hirche F, Stangl GI, et al. Bioavailability of vitamin D2 and D3 in healthy volunteers, a randomized placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: 4339. doi:10.1210/jc.2012-4287 DOI  
 10. Holick MF. Resurrection of vitamin D deficiency and rickets. J Clin Invest 2006; 116: 2062-72. PubMed  
 11. Heaney RP, Dowell MS, Hale CA, Bendich A. Calcium absorption varies within the reference range for serum 25-hydroxyvitamin D. J Am Coll Nutr 2003; 22: 142-6. PubMed  
 12. Lips P. Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyroidism in the elderly: consequences for bone loss and fractures and therapeutic implica- tions. Endocrine Reviews 2001; 22: 477-501. PubMed  
 13. Holick MF. High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health. Mayo Clin Proc 2006; 81: 353-73. PubMed  
 14. Melhus H, Snellman G, Gedeborg R, et al. Plasma 25-hydroxyvitamin D levels and fracture risk in a community-based cohort of elderly men in Sweden. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 2637-45. PubMed  
 15. Shah S, Chiang C, Sikaris K, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D insufficiency in search of a bone disease. J Clin Endocrinol Metab 2017; 102: 2321-8. doi:10.1210/jc.2016-3189 DOI  
 16. Stewart JW, Alekel DL, Ritland LM, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D is related to indicators of overall physical fitness in healthy postmenopausal women. Menopause 2009; 16: 1093-101. PubMed  
 17. Boonon S, Lips P, Bouillon R, et al. Need for aditional calcium to reduce the risk of hip fracture with vitamin d supplementation: evidence from a comparative meta analysis of randomised controlled trials. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 1415-23. PubMed  
 18. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Huhges B, Staehelin OB, et al. Fall prevention with supplemental and active form of vitamin D: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009; 339: b3692. BMJ (DOI)  
 19. Passeron T, Bouillon R, Callender V, Cestari T, Diepgen TL, Green AC, van der Pols JC, Bernard BA, Ly F, Bernerd F, Marrot L, Nielsen M, Verschoore M, Jablonski NG, Young AR. Sunscreen photoprotection and vitamin D status. Br J Dermatol. 2019 Nov;181(5):916-931. doi: 10.1111/bjd.17992. Epub 2019 Jul 15. PMID: 31069788 PubMed  
 20. Lagunova Z, Porojnicu AC, Lindberg F, Hexeberg S, Moan J. The dependency of vitamin D status on body mass index, gender, age and season. Anticancer Res 2009: 29: 3713–3720. PMID: 19667169 PubMed  
 21. Fiamenghi VI, Mello ED. Vitamin D deficiency in children and adolescents with obesity: a meta-analysis. J Pediatr (Rio J). 2021 May-Jun;97(3):273-279. doi: 10.1016/j.jped.2020.08.006. Epub 2020 Oct 3. PMID: 33022267 PubMed  
 22. Coutinho MdL, Dormandy TL, Yudkin S. Maternal malabsorption presenting as rickets. Lancet 1968; 1: 1048-52. PubMed  
 23. Holick MF, Brinkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:1911-1930. PubMed  
 24. LeBlanc ES, Zakher B, Daeges M, et al. Screening for vitamin D deficiency: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2015 Jan 20;162(2):109-22. doi: 10.7326/M14-1659. DOI  
 25. Jolliffe DA, Camargo CA Jr, Sluyter JD et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: a systematic review and meta-analysis of aggregate data from randomised controlled trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 May;9(5):276-292. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00051-6. Epub 2021 Mar 30. PMID: 33798465 PubMed  
 26. Bolland MJ, Grey A, Gamble GD, et al.The effect of vitamin D supplementation on skeletal, vascular, or cancer outcomes: a trial sequential meta-analysis. The Lancet Diabetes &amp; Endocrinology, 2014 Apr;2(4):307-20. PMID: 24703049. PubMed  
 27. LeFevre ML, LeFevre NM. Vitamin D Screening and Supplementation in Community-Dwelling Adults: Common Questions and Answers. Am Fam Physician. 2018 Feb 15;97(4):254-260. PMID: 29671532 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet