Gå direkt till huvudinnehållet

Törst och uttorkning

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:Basfakta

Definition

Diagnostisk tankegång

Kontaktorsak

Diagnostiska fallgropar

ICD-10

ICD-10 Primärvård

Differentialdiagnoser

Gastroenterit, akut

Diabetes mellitus typ 1

Diabetes mellitus typ 2

Överbehandling med diuretika

Hyperkalcemi

Njursvikt, kronisk

Psykiatrisk sjukdom

Diabetes insipidus

Anamnes

Centrala frågor

Klinisk undersökning

Allmänt

Specifikt

Kompletterande undersökningar

I primärvården

Åtgärder och råd

Inläggning

Råd

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Referenser

Sakkunniga

  • Lars Backlund, med dr och distriktsläkare, Centrum för Allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • John Cooper, specialist i allmänmedicin och invärtesmedicin, Medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger
  • Stein Vaaler, överläkare, Senter for Klinisk Epidemiologi, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo