Gå direkt till huvudinnehållet

Hyperkalcemi

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Donovan PJ, Achong N, Griffin K, et al. PTHrP-mediated hypercalcemia: Causes and survival in 138 patients. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: 2024-9. pmid:25719931 PubMed  
  2. Nasjonal veileder i endokrinologi. Hyperkalsemi. Versjon 1.4. Dato publisert 28.09.2021. Siden besøkt 03.12.2021 www.endokrinologi.no  
  3. Walker MD, Silverberg SJ. Primary hyperparathyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(2):115–125. doi:10.1038/nrendo.2017.104 PMID: 28885621 PubMed  
  4. Nilsson I-L, Lundgren E, Ekbom A, Ljunghall S, Rastad J. Handläggning av asymtomatisk primär hyperparatyreoidism. Nya nordamerikanska rekommendationer diskuteras i ett svenskt perspektiv. Läkartidningen; 2003 nr 47 sid 3848-54: http://ltarkiv.lakartidningen.se/2003/temp/pda27568.pdf
  5. Marcocci C, Cetani F. Clinical practice. Primary hyperparathyroidism. N Engl J Med. 2011 Dec 22; 365(25):2389-97. PMID: 22187986 PubMed  
  6. Janusinfo, Region Stockholm. Akut Internmedicin, Behandlingsprogram 2019. Hämtad 2019-12-25.
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Åke Rundgren, docent och överläkare, Enheten för geriatrik, Göteborgs universitet
  • Maria Sääf, med dr och överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset